Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H09

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H09

Mã sản phẩm: RSC-2H09
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

093 781 9999

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
  • Dimension  (mm) : 900(W)*320(D)*280(H)
  • Weight            (kg) : 30
  • Capacity       (liter) : 28
  • Control type           : Digital
  • Made in Korea
Có thể bạn quan tâm
Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S18 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S18

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S18 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S18

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S15 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S15

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S15 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S15

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S12 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S12

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S12 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S12

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S09 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S09

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S09 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S09

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H18 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H18

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H18 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H18

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H15 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H15

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H15 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H15

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H12 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H12

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H12 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H12

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120UR (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120UR (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120UR (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120UR (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150UR (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150UR (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150UR (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150UR (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180UR (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180UR (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180UR (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180UR (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-210UR (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-210UR (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-210UR (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-210UR (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-090L (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-090L (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-090L (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-090L (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120L (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120L (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120L (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120L (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150L (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150L (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150L (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150L (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180L (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180L (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180L (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180L (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

093 781 9999