Đèn giữ nóng thực phẩm Hatco DL-725-RL 1

Đèn giữ nóng thực phẩm Hatco DL-725-RL

Đèn giữ nóng thực phẩm Hatco DL-725-RL 2

Đèn giữ nóng thực phẩm Hatco DL-725-RL

Giá: 16.800.000 VNĐ

Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12 1

Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12

Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12 2

Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12

Giá: 15.900.000 VNĐ

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23 1

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23 2

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23

Giá: 7.600.000 VNĐ

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1 1

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1 2

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1

Giá: 13.900.000 VNĐ

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL 1

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL 2

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL

Giá: 10.800.000 VNĐ

Máy nướng Salamander 2 tầng Roller Grill TS 3270 1

Máy nướng Salamander 2 tầng Roller Grill TS 3270

Máy nướng Salamander 2 tầng Roller Grill TS 3270 2

Máy nướng Salamander 2 tầng Roller Grill TS 3270

Giá: 20.100.000 VNĐ

Máy nướng bánh mì 1 tầng không cửa Roller Grill BAR 1000 1

Máy nướng bánh mì 1 tầng không cửa Roller Grill BAR 1000

Máy nướng bánh mì 1 tầng không cửa Roller Grill BAR 1000 2

Máy nướng bánh mì 1 tầng không cửa Roller Grill BAR 1000

Giá: 7.000.000 VNĐ

Máy nướng bánh mì băng chuyền Hatco TM-5H 1

Máy nướng bánh mì băng chuyền Hatco TM-5H

Máy nướng bánh mì băng chuyền Hatco TM-5H 2

Máy nướng bánh mì băng chuyền Hatco TM-5H

Giá: 18.700.000 VNĐ

Máy nướng bánh mì lát Hatco TPT-230-4  1

Máy nướng bánh mì lát Hatco TPT-230-4

Máy nướng bánh mì lát Hatco TPT-230-4  2

Máy nướng bánh mì lát Hatco TPT-230-4

Giá: 9.900.000 VNĐ

0902 226 359