Máy nướng Salamander 2 tầng Roller Grill TS 3270 1

Máy nướng Salamander 2 tầng Roller Grill TS 3270

Máy nướng Salamander 2 tầng Roller Grill TS 3270 2

Máy nướng Salamander 2 tầng Roller Grill TS 3270

Giá: 20.100.000 VNĐ

Máy nướng bánh mì 1 tầng không cửa Roller Grill BAR 1000 1

Máy nướng bánh mì 1 tầng không cửa Roller Grill BAR 1000

Máy nướng bánh mì 1 tầng không cửa Roller Grill BAR 1000 2

Máy nướng bánh mì 1 tầng không cửa Roller Grill BAR 1000

Giá: 7.000.000 VNĐ

Máy nướng bánh mì băng chuyền Hatco TM-5H 1

Máy nướng bánh mì băng chuyền Hatco TM-5H

Máy nướng bánh mì băng chuyền Hatco TM-5H 2

Máy nướng bánh mì băng chuyền Hatco TM-5H

Giá: 18.700.000 VNĐ

Máy nướng bánh mì lát Hatco TPT-230-4  1

Máy nướng bánh mì lát Hatco TPT-230-4

Máy nướng bánh mì lát Hatco TPT-230-4  2

Máy nướng bánh mì lát Hatco TPT-230-4

Giá: 9.900.000 VNĐ

0902 226 359