Máy quay gà dùng gas Roller Grill RBG 30 1

Máy quay gà dùng gas Roller Grill RBG 30

Máy quay gà dùng gas Roller Grill RBG 30 2

Máy quay gà dùng gas Roller Grill RBG 30

Giá: 101.700.000 VNĐ

Máy quay gà kèm tủ giữ nóng Roller Grill RBE 25 + RE 2 1

Máy quay gà kèm tủ giữ nóng Roller Grill RBE 25 + RE 2

Máy quay gà kèm tủ giữ nóng Roller Grill RBE 25 + RE 2 2

Máy quay gà kèm tủ giữ nóng Roller Grill RBE 25 + RE 2

Giá: 176.200.000 VNĐ

Tủ giữ nóng cho máy quay gà Roller Grill RE 2 1

Tủ giữ nóng cho máy quay gà Roller Grill RE 2

Tủ giữ nóng cho máy quay gà Roller Grill RE 2 2

Tủ giữ nóng cho máy quay gà Roller Grill RE 2

Giá: 59.300.000 VNĐ

Máy quay gà Roller Grill RBE 25 1

Máy quay gà Roller Grill RBE 25

Máy quay gà Roller Grill RBE 25 2

Máy quay gà Roller Grill RBE 25

Giá: 116.900.000 VNĐ

Máy quay gà Roller Grill RBE 200 Q 1

Máy quay gà Roller Grill RBE 200 Q

Máy quay gà Roller Grill RBE 200 Q 2

Máy quay gà Roller Grill RBE 200 Q

Giá: 80.100.000 VNĐ

0902 226 359