Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12 1

Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12

Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12 2

Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12

Giá: 15.900.000 VNĐ

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23 1

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23 2

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23

Giá: 7.600.000 VNĐ

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1 1

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1 2

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1

Giá: 13.900.000 VNĐ

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL 1

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL 2

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL

Giá: 10.800.000 VNĐ

0902 226 359