Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 50 dùng gas 1

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 50 dùng gas

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 50 dùng gas 2

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 50 dùng gas

Giá: Liên hệ

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTE 50 dùng điện 1

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTE 50 dùng điện

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTE 50 dùng điện 2

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTE 50 dùng điện

Giá: Liên hệ

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 80 dùng gas 1

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 80 dùng gas

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 80 dùng gas 2

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 80 dùng gas

Giá: Liên hệ

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 100 dùng gas 1

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 100 dùng gas

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 100 dùng gas 2

Chảo nghiêng tay quay Ozti OTG 100 dùng gas

Giá: Liên hệ

Bếp nấu canh điện từ thấp 2 đầu Southwind CZC - 13DE 1

Bếp nấu canh điện từ thấp 2 đầu Southwind CZC - 13DE

Bếp nấu canh điện từ thấp 2 đầu Southwind CZC - 13DE 2

Bếp nấu canh điện từ thấp 2 đầu Southwind CZC - 13DE

Giá: Liên hệ

Tủ giữ nhiệt canh điện từ Southwind CZC - 38E (dạng tủ) 1

Tủ giữ nhiệt canh điện từ Southwind CZC - 38E (dạng tủ)

Tủ giữ nhiệt canh điện từ Southwind CZC - 38E (dạng tủ) 2

Tủ giữ nhiệt canh điện từ Southwind CZC - 38E (dạng tủ)

Giá: Liên hệ

Máy xông khói 2 tầng Roller Grill FM 4 1

Máy xông khói 2 tầng Roller Grill FM 4

Máy xông khói 2 tầng Roller Grill FM 4 2

Máy xông khói 2 tầng Roller Grill FM 4

Giá: 22.800.000 VNĐ

Máy hấp xúc xích & làm nóng bánh mì Roller Grill CS 3E  1

Máy hấp xúc xích & làm nóng bánh mì Roller Grill CS 3E

Máy hấp xúc xích & làm nóng bánh mì Roller Grill CS 3E  2

Máy hấp xúc xích & làm nóng bánh mì Roller Grill CS 3E

Giá: 13.300.000 VNĐ

Máy luộc trứng Roller Grill CO 60 1

Máy luộc trứng Roller Grill CO 60

Máy luộc trứng Roller Grill CO 60 2

Máy luộc trứng Roller Grill CO 60

Giá: 8.500.000 VNĐ

Swedlinghaus Thermocirculator SK-L 800W 1

Swedlinghaus Thermocirculator SK-L 800W

Swedlinghaus Thermocirculator SK-L 800W 2

Swedlinghaus Thermocirculator SK-L 800W

Giá: 6.500.000 VNĐ

0902 226 359