Bếp Á điện từ Nayati NEWI 6-75 MR 1

Bếp Á điện từ Nayati NEWI 6-75 MR

Bếp Á điện từ Nayati NEWI 6-75 MR 2

Bếp Á điện từ Nayati NEWI 6-75 MR

Giá: 96.900.000 VNĐ

Bếp điện Nayati NEHP 8-75 OC MR 1

Bếp điện Nayati NEHP 8-75 OC MR

Bếp điện Nayati NEHP 8-75 OC MR 2

Bếp điện Nayati NEHP 8-75 OC MR

Giá: 49.900.000 VNĐ

Máy xào thức ăn dùng gas Nayati NGTP 8-75 MR 1

Máy xào thức ăn dùng gas Nayati NGTP 8-75 MR

Máy xào thức ăn dùng gas Nayati NGTP 8-75 MR 2

Máy xào thức ăn dùng gas Nayati NGTP 8-75 MR

Giá: 85.900.000 VNĐ

Bếp nướng phẳng + sọc Nayati NGFT 8-75 C MR 1

Bếp nướng phẳng + sọc Nayati NGFT 8-75 C MR

Bếp nướng phẳng + sọc Nayati NGFT 8-75 C MR 2

Bếp nướng phẳng + sọc Nayati NGFT 8-75 C MR

Giá: 45.500.000 VNĐ

Bếp nướng đá lửa Nayati NGCB 10-75 MR 1

Bếp nướng đá lửa Nayati NGCB 10-75 MR

Bếp nướng đá lửa Nayati NGCB 10-75 MR 2

Bếp nướng đá lửa Nayati NGCB 10-75 MR

Giá: 61.000.000 VNĐ

Bếp Âu 6 họng Nayati NGTR 12-75 MR  1

Bếp Âu 6 họng Nayati NGTR 12-75 MR

Bếp Âu 6 họng Nayati NGTR 12-75 MR  2

Bếp Âu 6 họng Nayati NGTR 12-75 MR

Giá: 46.800.000 VNĐ

Bếp Âu 4 họng Nayati NGTR 8-75 MR 1

Bếp Âu 4 họng Nayati NGTR 8-75 MR

Bếp Âu 4 họng Nayati NGTR 8-75 MR 2

Bếp Âu 4 họng Nayati NGTR 8-75 MR

Giá: 39.000.000 VNĐ

Bếp Âu 4 họng có lò nướng Nayati NGR 8-75 MR 1

Bếp Âu 4 họng có lò nướng Nayati NGR 8-75 MR

Bếp Âu 4 họng có lò nướng Nayati NGR 8-75 MR 2

Bếp Âu 4 họng có lò nướng Nayati NGR 8-75 MR

Giá: 54.900.000 VNĐ

0902 226 359