Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120UR (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120UR (Hàn Quốc)

Mã sản phẩm: NBSC-120UR
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

Có thể bạn quan tâm
Tủ trưng bày Sushi OKASU RTS-132L 1

Tủ trưng bày Sushi OKASU RTS-132L

Tủ trưng bày Sushi OKASU RTS-132L 2

Tủ trưng bày Sushi OKASU RTS-132L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-198L 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-198L

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-198L 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-198L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-104 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-104

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-104 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-104

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-44 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-44

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-44 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-44

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-103L 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-103L

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-103L 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-103L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-43L 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-43L

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-43L 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-43L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-42L 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-42L

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-42L 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-42L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-52L 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-52L

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-52L 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-52L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-62L 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-62L

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-62L 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-62L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-63L 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-63L

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-63L 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-63L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-83L 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-83L

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-83L 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-83L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S18 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S18

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S18 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S18

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S15 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S15

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S15 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S15

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S12 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S12

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S12 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S12

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S09 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S09

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S09 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2S09

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H18 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H18

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H18 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H18

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H15 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H15

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H15 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-4H15

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H12 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H12

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H12 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H12

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H09 1

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H09

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H09 2

Tủ trưng bày Sushi Southwind RSC-2H09

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150UR (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150UR (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150UR (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150UR (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180UR (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180UR (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180UR (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180UR (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-210UR (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-210UR (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-210UR (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-210UR (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-090L (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-090L (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-090L (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-090L (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120L (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120L (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120L (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-120L (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150L (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150L (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150L (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-150L (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180L (Hàn Quốc) 1

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180L (Hàn Quốc)

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180L (Hàn Quốc) 2

Tủ trưng bày sushi Southwind NBSC-180L (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

0902 226 359