Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1200

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1200

Mã sản phẩm: G-SSS1200
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1200
Kích thước (W x D x H): 1200 x 390 x 290 mm
Nhiệt độ: 0 ~ +6°C
Nguồn điện: 230V/50Hz
Chế độ làm mát: Tĩnh
* 1”chiều cao GN1/3 bao gồm chảo
Đặc trưng Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1200

Có thể bạn quan tâm
Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS2000-2 1

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS2000-2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS2000-2 2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS2000-2

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1800-2 1

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1800-2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1800-2 2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1800-2

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1500-2 1

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1500-2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1500-2 2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1500-2

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1200-2 1

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1200-2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1200-2 2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1200-2

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS2000 1

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS2000

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS2000 2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS2000

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1800 1

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1800

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1800 2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1800

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1500 1

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1500

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1500 2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1500

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1200 1

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1200

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1200 2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-TS1200

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS2000 1

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS2000

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS2000 2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS2000

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1800 1

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1800

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1800 2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1800

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1500 1

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1500

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1500 2

Tủ trưng bày Sushi Firscool G-SSS1500

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2500/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2500/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2500/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2500/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2000/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2000/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2000/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2000/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1800/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1800/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1800/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1800/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1600/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1600/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1600/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1600/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1500/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1500/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1500/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1500/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX955/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX955/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX955/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX955/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD2000 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD2000

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD2000 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD2000

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1800 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1800

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1800 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1800

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1500 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1500

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1500 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1500

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1200 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1200

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1200 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1200

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX2000/330 1

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX2000/330

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX2000/330 2

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX2000/330

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1800/330 1

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1800/330

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1800/330 2

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1800/330

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1600/330 1

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1600/330

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1600/330 2

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1600/330

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1500/330 1

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1500/330

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1500/330 2

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1500/330

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/330 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/330

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/330 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/330

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/330 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/330

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/330 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/330

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-210LF 1

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-210LF

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-210LF 2

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-210LF

Giá: Liên hệ

0902 226 359