Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1800

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1800

Mã sản phẩm: G-PD1800
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1800
Kích thước ngoài (W x D x H): 1800 x 443 x 330 mm
Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*7
Nhiệt độ: +1°C ~ +5°C 
Nguồn điện: 230V/50Hz 
Đặc trưng Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1800
◆ Chất làm lạnh và bọt không chứa CFC.
◆ Bộ điều chỉnh nhiệt độ điện tử và màn hình hiển thị nhiệt độ LED kỹ thuật số để điều khiển chính xác và dễ đọc.
◆ Cấu trúc hoàn chỉnh AISI 304
◆ Làm mát tĩnh bằng thiết bị bay hơi liên tục không cần hàn
◆ Nắp cách nhiệt
◆ Có hệ thống thoát nước để vệ sinh
◆ Nhiệt dộ +1°C ~ +5°C
◆ Chất làm lạnh HC

Có thể bạn quan tâm
Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2500/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2500/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2500/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2500/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2000/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2000/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2000/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2000/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1800/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1800/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1800/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1800/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1600/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1600/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1600/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1600/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1500/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1500/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1500/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1500/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX955/380 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX955/380

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX955/380 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX955/380

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD2000 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD2000

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD2000 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD2000

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1500 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1500

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1500 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1500

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1200 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1200

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1200 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1200

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX2000/330 1

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX2000/330

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX2000/330 2

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX2000/330

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1800/330 1

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1800/330

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1800/330 2

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1800/330

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1600/330 1

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1600/330

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1600/330 2

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1600/330

Giá: Liên hệ

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1500/330 1

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1500/330

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1500/330 2

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1500/330

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/330 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/330

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/330 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/330

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/330 1

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/330

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/330 2

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/330

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-210LF 1

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-210LF

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-210LF 2

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-210LF

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180LF 1

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180LF

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180LF 2

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180LF

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150LF 1

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150LF

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150LF 2

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150LF

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120LF 1

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120LF

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120LF 2

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120LF

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180L 1

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180L

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180L 2

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150L 1

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150L

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150L 2

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120L 1

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120L

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120L 2

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120L

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180A 1

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180A

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180A 2

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-180A

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150A 1

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150A

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150A 2

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-150A

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120A 1

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120A

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120A 2

Tủ trưng bày Sushi Hisakage DS-120A

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR180-S 1

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR180-S

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR180-S 2

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR180-S

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR150-S 1

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR150-S

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR150-S 2

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR150-S

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR120-S 1

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR120-S

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR120-S 2

Tủ trưng bày sushi Kolner KNR120-S

Giá: Liên hệ

0902 226 359