Tủ trưng bày kem Kincool QF7

Tủ trưng bày kem Kincool QF7

Mã sản phẩm: QF7
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

Tủ trưng bày kem Kincool QF7

Ice-cream display 172L-497W
Model QF7
Nhãn hiệu Royal-Kincool
Kích thước 1235x705x788
Điện áp 172L
Sử dụng Điện
Có thể bạn quan tâm
Tủ bảo quản kem SunTrump 1

Tủ bảo quản kem SunTrump

Tủ bảo quản kem SunTrump 2

Tủ bảo quản kem SunTrump

Giá: Liên hệ

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest BIKE CART 1

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest BIKE CART

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest BIKE CART 2

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest BIKE CART

Giá: Liên hệ

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 12 1

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 12

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 12 2

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 12

Giá: Liên hệ

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest GELATO CART 10 1

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest GELATO CART 10

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest GELATO CART 10 2

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest GELATO CART 10

Giá: Liên hệ

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART EASYBOX 1

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART EASYBOX

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART EASYBOX 2

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART EASYBOX

Giá: Liên hệ

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 10 1

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 10

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 10 2

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 10

Giá: Liên hệ

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 5 1

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 5

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 5 2

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART 5

Giá: Liên hệ

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny18 1

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny18

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny18 2

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny18

Giá: Liên hệ

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny16 1

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny16

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny16 2

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny16

Giá: Liên hệ

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny12 1

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny12

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny12 2

Xe đẩy tủ trưng bày kem Easybest ICE CART sunny12

Giá: Liên hệ

Xe đẩy trưng bày kem Easybest ICE CART G6 1

Xe đẩy trưng bày kem Easybest ICE CART G6

Xe đẩy trưng bày kem Easybest ICE CART G6 2

Xe đẩy trưng bày kem Easybest ICE CART G6

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest CUBE 50 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest CUBE 50

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest CUBE 50 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest CUBE 50

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest VISION 4D 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest VISION 4D

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest VISION 4D 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest VISION 4D

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest VISION 20D 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest VISION 20D

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest VISION 20D 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest VISION 20D

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G9 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G9

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G9 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G9

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G3WIN-ST/SS 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G3WIN-ST/SS

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G3WIN-ST/SS 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G3WIN-ST/SS

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G3-STD/SSD 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G3-STD/SSD

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G3-STD/SSD 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest G3-STD/SSD

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem để bàn Gelato Easybest G3-SS/ST 1

Tủ trưng bày kem để bàn Gelato Easybest G3-SS/ST

Tủ trưng bày kem để bàn Gelato Easybest G3-SS/ST 2

Tủ trưng bày kem để bàn Gelato Easybest G3-SS/ST

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX8 1

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX8

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX8 2

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX8

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX6 1

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX6

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX6 2

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX6

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX4 1

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX4

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX4 2

Tủ trưng bày kem khay tròn inox Gelato Easybest EASYBOX4

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 10 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 10

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 10 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 10

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 8 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 8

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 8 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 8

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 6 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 6

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 6 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SMART 6

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 9 V 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 9 V

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 9 V 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 9 V

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 7 V 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 7 V

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 7 V 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 7 V

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 6 V 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 6 V

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 6 V 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SAMOA 6 V

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest ENERGY 12 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest ENERGY 12

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest ENERGY 12 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest ENERGY 12

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest BELLA 6 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest BELLA 6

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest BELLA 6 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest BELLA 6

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SHELLY 24 1

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SHELLY 24

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SHELLY 24 2

Tủ trưng bày kem Ý Gelato Easybest SHELLY 24

Giá: Liên hệ

0902 226 359