TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST BRIO 9

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST BRIO 9

Mã sản phẩm: BRIO 9
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST BRIO 9

Model BRIO 9
Thương hiệu EasyBest
Kích thước 1818 x 740 x 1280mm
Điện áp 220V/50Hz
Số khay 9
Nhiệt độ -16℃~-18℃
Xuất xứ Trung Quốc
Bảo hành 12 tháng

Có thể bạn quan tâm
Tủ trưng bày kem Kincool QF7 1

Tủ trưng bày kem Kincool QF7

Tủ trưng bày kem Kincool QF7 2

Tủ trưng bày kem Kincool QF7

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem Kincool F-A530A 1

Tủ trưng bày kem Kincool F-A530A

Tủ trưng bày kem Kincool F-A530A 2

Tủ trưng bày kem Kincool F-A530A

Giá: Liên hệ

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FANCY-24 1

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FANCY-24

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FANCY-24 2

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FANCY-24

Giá: Liên hệ

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FANCY-12 1

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FANCY-12

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FANCY-12 2

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FANCY-12

Giá: Liên hệ

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-24 1

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-24

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-24 2

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-24

Giá: Liên hệ

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-18 1

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-18

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-18 2

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-18

Giá: Liên hệ

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-12 1

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-12

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-12 2

Tủ Trưng Bày Kem Prosky FLASH-12

Giá: Liên hệ

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 12H 1

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 12H

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 12H 2

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 12H

Giá: Liên hệ

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 15H 1

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 15H

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 15H 2

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 15H

Giá: Liên hệ

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 18H 1

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 18H

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 18H 2

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VAR 18H

Giá: Liên hệ

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VCB 12H 1

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VCB 12H

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VCB 12H 2

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VCB 12H

Giá: Liên hệ

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VCB 15H 1

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VCB 15H

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VCB 15H 2

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO VCB 15H

Giá: Liên hệ

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO MODEL VCB 18H 1

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO MODEL VCB 18H

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO MODEL VCB 18H 2

TỦ TRƯNG BÀY KEM INFRICO MODEL VCB 18H

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem lạnh gió BGT-6B 1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BGT-6B

Tủ trưng bày kem lạnh gió BGT-6B 2

Tủ trưng bày kem lạnh gió BGT-6B

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-16AX 1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-16AX

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-16AX 2

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-16AX

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-14AX 1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-14AX

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-14AX 2

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-14AX

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-12AX 1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-12AX

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-12AX 2

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-12AX

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-18A1 1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-18A1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-18A1 2

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-18A1

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-16A1 1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-16A1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-16A1 2

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-16A1

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-14A1 1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-14A1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-14A1 2

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-14A1

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-12A1 1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-12A1

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-12A1 2

Tủ trưng bày kem lạnh gió BG-12A1

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.4BDQ 1

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.4BDQ

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.4BDQ 2

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.4BDQ

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.2BDQ 1

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.2BDQ

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.2BDQ 2

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.2BDQ

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.0BDQ 1

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.0BDQ

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.0BDQ 2

Tủ trưng bày kem lạnh gió LK-1.0BDQ

Giá: Liên hệ

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 24 1

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 24

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 24 2

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 24

Giá: Liên hệ

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 20 1

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 20

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 20 2

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 20

Giá: Liên hệ

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 18 1

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 18

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 18 2

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 18

Giá: Liên hệ

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 16 1

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 16

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 16 2

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 16

Giá: Liên hệ

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 12 1

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 12

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 12 2

TỦ TRƯNG BÀY KEM EASYBEST SUNNY 12

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày kem EasyBest Magic 18 1

Tủ trưng bày kem EasyBest Magic 18

Tủ trưng bày kem EasyBest Magic 18 2

Tủ trưng bày kem EasyBest Magic 18

Giá: Liên hệ

0902 226 359