Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E (Hàn Quốc)

Mã sản phẩm: B172BD-2RROC-E
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Có thể bạn quan tâm
Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-3B90 1

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-3B90

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-3B90 2

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-3B90

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B70 1

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B70

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B70 2

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B70

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B60 1

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B60

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B60 2

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B60

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-1A24 1

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-1A24

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-1A24 2

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-1A24

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia Southwind SW-VI60S 1

Tủ mát triết rót bia Southwind SW-VI60S

Tủ mát triết rót bia Southwind SW-VI60S 2

Tủ mát triết rót bia Southwind SW-VI60S

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 1 vòi 1 cánh Southwind B059BD-1ROOC-E (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 1 vòi 1 cánh Southwind B059BD-1ROOC-E (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 1 vòi 1 cánh Southwind B059BD-1ROOC-E (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 1 vòi 1 cánh Southwind B059BD-1ROOC-E (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E(CT) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E(CT) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E(CT) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E(CT) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

0902 226 359