Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KBC4

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KBC4

Mã sản phẩm: G-KBC4
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KBC4
Kích thước ngoài (W x D x H): 1110 x 563 x 860 mm
Kích thước trong (W x D x H): 1054 x 410 x 665 mm
Dung tích: 2 thùng nhiệt
Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C 
Nguồn điện: 230V/50Hz 
Đặc trưng Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KBC4
◆ Hệ thống làm mát thông gió
◆ Tự động rã đông và tự động làm bay hơi nước rã đông
◆ Luồng khí từ lưới phía trước xuống trong tường hợp thiết bị có thể được sử dụng dựa vào tường
◆ Bộ điều khiển điện với màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số
◆ Chất làm lạnh HC

Có thể bạn quan tâm
Tủ mát bảo quản và triết bia Firscool G-HKD180 1

Tủ mát bảo quản và triết bia Firscool G-HKD180

Tủ mát bảo quản và triết bia Firscool G-HKD180 2

Tủ mát bảo quản và triết bia Firscool G-HKD180

Giá: Liên hệ

Tủ mát bảo quản bia Firscool G-HK180 S/S 1

Tủ mát bảo quản bia Firscool G-HK180 S/S

Tủ mát bảo quản bia Firscool G-HK180 S/S 2

Tủ mát bảo quản bia Firscool G-HK180 S/S

Giá: Liên hệ

Tủ mát bảo quản bia Firscool G-HK180 1

Tủ mát bảo quản bia Firscool G-HK180

Tủ mát bảo quản bia Firscool G-HK180 2

Tủ mát bảo quản bia Firscool G-HK180

Giá: Liên hệ

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC8 1

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC8

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC8 2

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC8

Giá: Liên hệ

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC6 1

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC6

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC6 2

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC6

Giá: Liên hệ

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC4 1

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC4

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC4 2

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC4

Giá: Liên hệ

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC2 1

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC2

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC2 2

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KC2

Giá: Liên hệ

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KBC2 1

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KBC2

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KBC2 2

Tủ mát bảo quản bia Keg Firscool G-KBC2

Giá: Liên hệ

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD72-2 1

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD72-2

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD72-2 2

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD72-2

Giá: Liên hệ

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD60-2 1

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD60-2

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD60-2 2

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD60-2

Giá: Liên hệ

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD60-1 1

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD60-1

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD60-1 2

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD60-1

Giá: Liên hệ

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD48-2 1

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD48-2

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD48-2 2

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD48-2

Giá: Liên hệ

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD48-1 1

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD48-1

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD48-1 2

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD48-1

Giá: Liên hệ

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD29 1

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD29

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD29 2

Tủ làm lạnh bia Firscool G-BCBD29

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-3B90 1

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-3B90

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-3B90 2

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-3B90

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B70 1

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B70

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B70 2

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B70

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B60 1

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B60

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B60 2

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-2B60

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-1A24 1

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-1A24

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-1A24 2

Tủ mát triết rót bia Southwind RUD-1A24

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia Southwind SW-VI60S 1

Tủ mát triết rót bia Southwind SW-VI60S

Tủ mát triết rót bia Southwind SW-VI60S 2

Tủ mát triết rót bia Southwind SW-VI60S

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 1 vòi 1 cánh Southwind B059BD-1ROOC-E (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 1 vòi 1 cánh Southwind B059BD-1ROOC-E (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 1 vòi 1 cánh Southwind B059BD-1ROOC-E (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 1 vòi 1 cánh Southwind B059BD-1ROOC-E (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E(CT) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E(CT) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E(CT) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B226BD-3RRRC-E(CT) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 2 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(CT) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B146BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BB) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc) 1

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc)

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc) 2

Tủ mát triết rót bia 1 vòi Southwind B172BD-2RROC-E(BBG) (Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

0902 226 359