Tủ trưng bày thịt siêu thị kính cong Southwind GB0.25E

Tủ trưng bày thịt siêu thị kính cong Southwind GB0.25E

Mã sản phẩm: GB0.25E
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
 • Model : GB0.25E
 • Temperature range (℃) : 0~5℃
 • Cooling system : Air Cooler
 • Insulation Thickness(mm): 50mm
 • Climate class : N-ST
 • Specification
  Model GB0.25E GB0.4E(F) GB0.5E(F) GB0.7E(F)
  Display areas(mm) 1.05 1.6 2.1 3.2
  Transport
  Size with end panel(mm) 1350*1130*1300 1975*1130*1300(1230) 2600*1130*1300(1230) 3850*1130*1300(1230)
  20GP 4 4 2 1
  40HQ 20 18 8 6
  Có thể bạn quan tâm
  Tủ siêu thị Southwind RTS-370L 1

  Tủ siêu thị Southwind RTS-370L

  Tủ siêu thị Southwind RTS-370L 2

  Tủ siêu thị Southwind RTS-370L

  Giá: Liên hệ

  Tủ siêu thị Southwind RTS-510L 1

  Tủ siêu thị Southwind RTS-510L

  Tủ siêu thị Southwind RTS-510L 2

  Tủ siêu thị Southwind RTS-510L

  Giá: Liên hệ

  Tủ siêu thị Southwind RTS-200L 1

  Tủ siêu thị Southwind RTS-200L

  Tủ siêu thị Southwind RTS-200L 2

  Tủ siêu thị Southwind RTS-200L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-2500-20A 1

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-2500-20A

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-2500-20A 2

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-2500-20A

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-2000-20A 1

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-2000-20A

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-2000-20A 2

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-2000-20A

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-1500-20A 1

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-1500-20A

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-1500-20A 2

  Tủ mát trưng bày Southwind SW-1500-20A

  Giá: Liên hệ

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-118N1 1

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-118N1

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-118N1 2

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-118N1

  Giá: Liên hệ

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-094N1 1

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-094N1

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-094N1 2

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-094N1

  Giá: Liên hệ

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-079N1 1

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-079N1

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-079N1 2

  Tủ đảo trưng bày Southwind RVI-079N1

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát siêu thị Southwind RVW-102N1 1

  Tủ mát siêu thị Southwind RVW-102N1

  Tủ mát siêu thị Southwind RVW-102N1 2

  Tủ mát siêu thị Southwind RVW-102N1

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát siêu thị Southwind RVW-077N1 1

  Tủ mát siêu thị Southwind RVW-077N1

  Tủ mát siêu thị Southwind RVW-077N1 2

  Tủ mát siêu thị Southwind RVW-077N1

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-72VG 1

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-72VG

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-72VG 2

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-72VG

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-60VG 1

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-60VG

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-60VG 2

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-60VG

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-48VG 1

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-48VG

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-48VG 2

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-48VG

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-36VG 1

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-36VG

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-36VG 2

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-36VG

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-72VS 1

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-72VS

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-72VS 2

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-72VS

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-60VS 1

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-60VS

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-60VS 2

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-60VS

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-48VS 1

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-48VS

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-48VS 2

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-48VS

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-36VS 1

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-36VS

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-36VS 2

  Tủ mát siêu thị Southwind FOD-36VS

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-1210B ( Không có kệ) 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-1210B ( Không có kệ)

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-1210B ( Không có kệ) 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-1210B ( Không có kệ)

  Giá: 53.900.000 VNĐ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-218C 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-218C

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-218C 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-218C

  Giá: 54.700.000 VNĐ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-230L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-230L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-230L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-230L

  Giá: 57.000.000 VNĐ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-380L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-380L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-380L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-380L

  Giá: 63.500.000 VNĐ

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 16CA 1

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 16CA

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 16CA 2

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 16CA

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-3750 1

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-3750

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-3750 2

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-3750

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-2500 1

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-2500

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-2500 2

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-2500

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-1875 1

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-1875

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-1875 2

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 19YG-1875

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-3750 1

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-3750

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-3750 2

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-3750

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-2500 1

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-2500

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-2500 2

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-2500

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-1875 1

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-1875

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-1875 2

  Tủ mát trưng bày siêu thị Southwind 17YG-1875

  Giá: Liên hệ

  0902 226 359