Tủ trưng bày hải sản inox Southwind 19HXG-1.6M

Tủ trưng bày hải sản inox Southwind 19HXG-1.6M

Mã sản phẩm: 19HXG-1.6M
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
Tên sản phẩm Mô hình sản phẩm Kích thước sản phẩm Nhiệt độ
Tủ hải sản inox19HXG 19HXG-1.6M 1600 * 900 * 830 2 ~ 8
Tủ hải sản inox 19HXG 19HXG-2.0M 2000 * 900 * 830 2 ~ 8
Có thể bạn quan tâm
Tủ trưng bày hải sản inox Southwind 19HXG-2.0M 1

Tủ trưng bày hải sản inox Southwind 19HXG-2.0M

Tủ trưng bày hải sản inox Southwind 19HXG-2.0M 2

Tủ trưng bày hải sản inox Southwind 19HXG-2.0M

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-12S 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-12S

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-12S 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-12S

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-10S 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-10S

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-10S 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-10S

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-08S 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-08S

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-08S 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-08S

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-06S 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-06S

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-06S 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-06S

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-12N 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-12N

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-12N 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-12N

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-10N 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-10N

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-10N 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-10N

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-08N 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-08N

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-08N 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-08N

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-06N 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-06N

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-06N 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0N2-06N

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-CCR 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-CCR

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-CCR 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-CCR

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-12CR 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-12CR

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-12CR 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-12CR

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-10CR 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-10CR

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-10CR 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-10CR

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-08CR 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-08CR

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-08CR 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-08CR

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-06CR 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-06CR

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-06CR 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-06CR

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-12P 1

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-12P

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-12P 2

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-12P

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-10P 1

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-10P

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-10P 2

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-10P

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-08P 1

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-08P

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-08P 2

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-08P

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-06P 1

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-06P

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-06P 2

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMX1M2-06P

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-12P 1

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-12P

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-12P 2

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-12P

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-10P 1

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-10P

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-10P 2

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-10P

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-08P 1

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-08P

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-08P 2

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-08P

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-06P 1

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-06P

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-06P 2

Tủ trưng bày thịt và hải sản siêu thị Southwind SMF1M2-06P

Giá: Liên hệ

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind  SMF0M2-12P 1

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind SMF0M2-12P

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind  SMF0M2-12P 2

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind SMF0M2-12P

Giá: Liên hệ

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind  SMF0M2-10P 1

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind SMF0M2-10P

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind  SMF0M2-10P 2

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind SMF0M2-10P

Giá: Liên hệ

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind  SMF0M2-08P 1

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind SMF0M2-08P

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind  SMF0M2-08P 2

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind SMF0M2-08P

Giá: Liên hệ

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind  SMF0M2-06P 1

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind SMF0M2-06P

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind  SMF0M2-06P 2

Tủ mát trưng bày hải sản và thịt Southwind SMF0M2-06P

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-12BP 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-12BP

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-12BP 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-12BP

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-10BP 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-10BP

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-10BP 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-10BP

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-08BP 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-08BP

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-08BP 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-08BP

Giá: Liên hệ

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-06BP 1

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-06BP

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-06BP 2

Tủ trưng bày hải sản siêu thị Southwind SMF0M2-06BP

Giá: Liên hệ

0902 226 359