Tủ mát siêu thị Southwind GWOMSH05DS3F

Tủ mát siêu thị Southwind GWOMSH05DS3F

Mã sản phẩm: GWOMSH05DS3F
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

Có thể bạn quan tâm
Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA 1

Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA

Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA 2

Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4 1

Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4

Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4 2

Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4 1

Tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4

Tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4 2

Tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-SG (Glass Door) 1

Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-SG (Glass Door)

Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-SG (Glass Door) 2

Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-SG (Glass Door)

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-S-ML 1

Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-S-ML

Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-S-ML 2

Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-S-ML

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4 1

Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4

Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4 2

Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-SG (Glass Door) 1

Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-SG (Glass Door)

Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-SG (Glass Door) 2

Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-SG (Glass Door)

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-SG (Glass Door) 1

Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-SG (Glass Door)

Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-SG (Glass Door) 2

Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-SG (Glass Door)

Giá: Liên hệ

 Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-S 1

Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-S

 Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-S 2

Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-S

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-S-ML 1

Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-S-ML

Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-S-ML 2

Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-S-ML

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HFW-147LS4-IC-LD 1

Tủ mát Hoshizaki HFW-147LS4-IC-LD

Tủ mát Hoshizaki HFW-147LS4-IC-LD 2

Tủ mát Hoshizaki HFW-147LS4-IC-LD

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HFW-127LS4-IC-LD 1

Tủ mát Hoshizaki HFW-127LS4-IC-LD

Tủ mát Hoshizaki HFW-127LS4-IC-LD 2

Tủ mát Hoshizaki HFW-127LS4-IC-LD

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HFW-77LS4-IC-LD 1

Tủ mát Hoshizaki HFW-77LS4-IC-LD

Tủ mát Hoshizaki HFW-77LS4-IC-LD 2

Tủ mát Hoshizaki HFW-77LS4-IC-LD

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4-LD 1

Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4-LD

Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4-LD 2

Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4-LD

Giá: Liên hệ

 Tủ đông Hoshizali tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4-LD 1

Tủ đông Hoshizali tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4-LD

 Tủ đông Hoshizali tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4-LD 2

Tủ đông Hoshizali tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4-LD

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4-LD 1

Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4-LD

Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4-LD 2

Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4-LD

Giá: Liên hệ

 Tủ mát Hoshizaki HRE-147MA GD 1

Tủ mát Hoshizaki HRE-147MA GD

 Tủ mát Hoshizaki HRE-147MA GD 2

Tủ mát Hoshizaki HRE-147MA GD

Giá: Liên hệ

Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA GD 1

Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA GD

Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA GD 2

Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA GD

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2

Giá: Liên hệ

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2 1

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2 2

Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2

Giá: Liên hệ

0902 226 359