Tủ mát 4 cánh kính Southwind LF188HS-M03G

Tủ mát 4 cánh kính Southwind LF188HS-M03G

Mã sản phẩm: LF188HS-M03G
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
 • Model : LF188HS-M03G
 • Temperature range (℃) : 2~8℃
 • Cooling system : Static cooling
 • Insulation thickness : 30mm
 • Climate class : N-ST
 • Specification
  Model LF188HS-M03G LF250HS-M03G GLF375HS-M03G6
  Display area(㎡ ) 4.51 6.02 9.03
  Net capacity (L) 1290L 1710L 2570L
  Transport
  Unit dimension (mm) 1875*950*2060 2500*950*2060 3750*950*2060
  Package dimension (mm) 1975*1074*2270 2600*1069*2240 3850*1069*2240
  20' Container load 5 4 2
  40'HC Container load 12 11 6
  Có thể bạn quan tâm
  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1005 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1005

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1005 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1005

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1003 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1003

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1003 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1003

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0755 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0755

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0755 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0755

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0753 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0753

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0753 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0753

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0605 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0605

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0605 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0605

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0603 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0603

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0603 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0603

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0405 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0405

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0405 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0405

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0403 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0403

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0403 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0403

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0255 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0255

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0255 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0255

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0253 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0253

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0253 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0253

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính trượt Sanden SPF-1405L 1

  Tủ mát 2 cánh kính trượt Sanden SPF-1405L

  Tủ mát 2 cánh kính trượt Sanden SPF-1405L 2

  Tủ mát 2 cánh kính trượt Sanden SPF-1405L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1403L 1

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1403L

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1403L 2

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1403L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1105L 1

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1105L

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1105L 2

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1105L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1103L 1

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1103L

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1103L 2

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1103L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1405 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1405

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1405 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1405

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1403 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1403

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1403 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1403

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0855 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0855

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0855 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0855

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0853 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0853

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0853 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0853

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0705 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0705

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0705 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0705

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0703 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0703

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0703 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0703

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0605 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0605

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0605 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0605

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0603 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0603

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0603 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0603

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0505 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0505

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0505 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0505

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0503 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0503

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0503 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0503

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0405 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0405

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0405 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0405

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0403 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0403

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0403 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0403

  Giá: Liên hệ

  0902 226 359