Tủ mát 4 cánh kính Southwind LB1.5B

Tủ mát 4 cánh kính Southwind LB1.5B

Mã sản phẩm: LB1.5B
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
 • Model : LB1.5B
 • Temperature range (℃) : 2~8℃
 • Cooling system : Static cooling
 • Insulation thickness : 30mm
 • Climate class : N-ST
 • Specification
  Model LB0.8B LB1.2B LB1.5B
  Net Capacity (L) 300 600 1200
  Transport
  Unit dimension (mm) 1325*760*1980 1935*760*1980 2560*760*1980
  Package dimension (mm) 1425*884*2170 2065*884*2170 2690*884*2170
  40'HC Container load 20 13 8
  Có thể bạn quan tâm
  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1005 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1005

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1005 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1005

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1003 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1003

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1003 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1003

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0755 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0755

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0755 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0755

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0753 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0753

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0753 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0753

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0605 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0605

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0605 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0605

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0603 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0603

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0603 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0603

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0405 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0405

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0405 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0405

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0403 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0403

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0403 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0403

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0255 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0255

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0255 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0255

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0253 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0253

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0253 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0253

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính trượt Sanden SPF-1405L 1

  Tủ mát 2 cánh kính trượt Sanden SPF-1405L

  Tủ mát 2 cánh kính trượt Sanden SPF-1405L 2

  Tủ mát 2 cánh kính trượt Sanden SPF-1405L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1403L 1

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1403L

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1403L 2

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1403L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1105L 1

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1105L

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1105L 2

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1105L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1103L 1

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1103L

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1103L 2

  Tủ mát 2 cánh trượt Sanden SPF-1103L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1405 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1405

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1405 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1405

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1403 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1403

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1403 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1403

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1105

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103 1

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103 2

  Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0855 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0855

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0855 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0855

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0853 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0853

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0853 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0853

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0705 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0705

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0705 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0705

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0703 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0703

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0703 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0703

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0605 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0605

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0605 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0605

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0603 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0603

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0603 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0603

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0505 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0505

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0505 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0505

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0503 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0503

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0503 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0503

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0405 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0405

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0405 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0405

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0403 1

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0403

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0403 2

  Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0403

  Giá: Liên hệ

  0902 226 359