Tủ mát 4 cánh kính Southwind LB1.2B

Tủ mát 4 cánh kính Southwind LB1.2B

Mã sản phẩm: LB1.2B
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
 • Model : LB1.2B
 • Temperature range (℃) : 2~8℃
 • Cooling system : Static cooling
 • Insulation thickness : 30mm
 • Climate class : N-ST
 • Specification
  Model LB0.8B LB1.2B LB1.5B
  Net Capacity (L) 300 600 1200
  Transport
  Unit dimension (mm) 1325*760*1980 1935*760*1980 2560*760*1980
  Package dimension (mm) 1425*884*2170 2065*884*2170 2690*884*2170
  40'HC Container load 20 13 8
  Có thể bạn quan tâm
  Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA 1

  Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA

  Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA 2

  Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4 1

  Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4

  Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4 2

  Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4 1

  Tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4

  Tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4 2

  Tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-SG (Glass Door) 1

  Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-SG (Glass Door)

  Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-SG (Glass Door) 2

  Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-SG (Glass Door)

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-S-ML 1

  Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-S-ML

  Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-S-ML 2

  Tủ mát Hoshizaki HR-128MA-S-ML

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4 1

  Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4

  Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4 2

  Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-SG (Glass Door) 1

  Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-SG (Glass Door)

  Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-SG (Glass Door) 2

  Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-SG (Glass Door)

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-SG (Glass Door) 1

  Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-SG (Glass Door)

  Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-SG (Glass Door) 2

  Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-SG (Glass Door)

  Giá: Liên hệ

   Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-S 1

  Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-S

   Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-S 2

  Tủ mát Hoshizaki HR-188MA-S

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-S-ML 1

  Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-S-ML

  Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-S-ML 2

  Tủ mát Hoshizaki HR-148MA-S-ML

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HFW-147LS4-IC-LD 1

  Tủ mát Hoshizaki HFW-147LS4-IC-LD

  Tủ mát Hoshizaki HFW-147LS4-IC-LD 2

  Tủ mát Hoshizaki HFW-147LS4-IC-LD

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HFW-127LS4-IC-LD 1

  Tủ mát Hoshizaki HFW-127LS4-IC-LD

  Tủ mát Hoshizaki HFW-127LS4-IC-LD 2

  Tủ mát Hoshizaki HFW-127LS4-IC-LD

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HFW-77LS4-IC-LD 1

  Tủ mát Hoshizaki HFW-77LS4-IC-LD

  Tủ mát Hoshizaki HFW-77LS4-IC-LD 2

  Tủ mát Hoshizaki HFW-77LS4-IC-LD

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4-LD 1

  Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4-LD

  Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4-LD 2

  Tủ mát Hoshizaki HRW-147LS4-LD

  Giá: Liên hệ

   Tủ đông Hoshizali tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4-LD 1

  Tủ đông Hoshizali tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4-LD

   Tủ đông Hoshizali tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4-LD 2

  Tủ đông Hoshizali tủ mát Hoshizaki HRW-127LS4-LD

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4-LD 1

  Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4-LD

  Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4-LD 2

  Tủ mát Hoshizaki HRW-77LS4-LD

  Giá: Liên hệ

   Tủ mát Hoshizaki HRE-147MA GD 1

  Tủ mát Hoshizaki HRE-147MA GD

   Tủ mát Hoshizaki HRE-147MA GD 2

  Tủ mát Hoshizaki HRE-147MA GD

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA GD 1

  Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA GD

  Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA GD 2

  Tủ mát Hoshizaki HRE-187MA GD

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2

  Giá: Liên hệ

  0902 226 359