Tủ mát 2 cánh kính Southwind SC-900

Tủ mát 2 cánh kính Southwind SC-900

Mã sản phẩm: SC-900
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
 • Model : SC-900
 • Temperature range (℃) : 0-4℃
 • Cooling system : Air Cooler
 • Insulation Thickness(mm) : 50mm
 • Climate class : N-ST
 • Specification
  Model SC-600 SC-900 SC-1400
  Gross Capacity(L) 594 894 1383
  Transport
  Unit size(with sign box,mm) 756*755*2220 1094*755*2220 1640*755*2220
  N.W(Kg) 163 212 251
  20' Container load 21 15 10
  40HQ' Max loading 45 32 21
  Có thể bạn quan tâm
  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-2

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L-3

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-100L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-105L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L-1

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-110L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-118L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-120L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-125L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-1

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-130L-2

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L-2

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-160L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-185L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-185L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-185L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-185L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-201L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-201L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-201L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTW-201L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-370L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-370L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-370L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-370L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-510L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-510L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-510L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-510L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-530L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-530L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-530L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-530L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-1050L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-1050L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-1050L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-1050L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-180L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-180L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-180L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-180L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-190L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-190L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-190L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-190L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-200L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-200L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-200L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-200L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-220L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-220L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-220L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-220L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-250L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-250L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-250L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-250L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-360L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-360L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-360L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-360L

  Giá: Liên hệ

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-390L 1

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-390L

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-390L 2

  Tủ bảo quản và trưng bày Southwind RTS-390L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát trưng bày Southwind RTS-218L 1

  Tủ mát trưng bày Southwind RTS-218L

  Tủ mát trưng bày Southwind RTS-218L 2

  Tủ mát trưng bày Southwind RTS-218L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 2 cánh kính Southwind RTM-700L 1

  Tủ mát 2 cánh kính Southwind RTM-700L

  Tủ mát 2 cánh kính Southwind RTM-700L 2

  Tủ mát 2 cánh kính Southwind RTM-700L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát 3 cánh kính Southwind RTM-900L 1

  Tủ mát 3 cánh kính Southwind RTM-900L

  Tủ mát 3 cánh kính Southwind RTM-900L 2

  Tủ mát 3 cánh kính Southwind RTM-900L

  Giá: Liên hệ

  Tủ mát trưng bày 4 mặt kính Southwind RT-58L-2 1

  Tủ mát trưng bày 4 mặt kính Southwind RT-58L-2

  Tủ mát trưng bày 4 mặt kính Southwind RT-58L-2 2

  Tủ mát trưng bày 4 mặt kính Southwind RT-58L-2

  Giá: Liên hệ

  0902 226 359