Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD-718F

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD-718F

Mã sản phẩm: G-SD-718F
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD-718F
Kích thước ngoài (W x D x H): 2165 x 865 x 885 mm
Dung tích: 718L
Nhiệt độ: ≤-18°C
Nguồn điện: 230V/50Hz 
Đặc trưng 
◆ Chất làm lạnh HC

Có thể bạn quan tâm
Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD-528F 1

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD-528F

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD-528F 2

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD-528F

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD2500 1

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD2500

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD2500 2

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD2500

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD2100 1

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD2100

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD2100 2

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD2100

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1820 1

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1820

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1820 2

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1820

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1650 1

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1650

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1650 2

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1650

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1000 1

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1000

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1000 2

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD1000

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD800 1

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD800

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD800 2

Tủ đông trưng bày siêu thị Firscool G-SD800

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày Firscool G-SD600 1

Tủ đông trưng bày Firscool G-SD600

Tủ đông trưng bày Firscool G-SD600 2

Tủ đông trưng bày Firscool G-SD600

Giá: Liên hệ

Tủ đông kính cong lùa Irene 250 1

Tủ đông kính cong lùa Irene 250

Tủ đông kính cong lùa Irene 250 2

Tủ đông kính cong lùa Irene 250

Giá: Liên hệ

Tủ đông kính cong lùa Irene 210 1

Tủ đông kính cong lùa Irene 210

Tủ đông kính cong lùa Irene 210 2

Tủ đông kính cong lùa Irene 210

Giá: Liên hệ

Tủ đông kính lùa Irene 185 1

Tủ đông kính lùa Irene 185

Tủ đông kính lùa Irene 185 2

Tủ đông kính lùa Irene 185

Giá: Liên hệ

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F700 1

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F700

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F700 2

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F700

Giá: Liên hệ

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F600 1

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F600

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F600 2

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F600

Giá: Liên hệ

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F400 1

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F400

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F400 2

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F400

Giá: Liên hệ

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F260 1

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F260

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F260 2

Tủ đông siêu thị Southwind RVS-F260

Giá: Liên hệ

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-2.505 1

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-2.505

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-2.505 2

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-2.505

Giá: Liên hệ

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-2.105 1

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-2.105

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-2.105 2

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-2.105

Giá: Liên hệ

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-1.85  1

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-1.85

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-1.85  2

Tủ đông cánh trái và cửa phải Southwind DBH-1.85

Giá: Liên hệ

 Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-2.505	 1

Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-2.505

 Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-2.505	 2

Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-2.505

Giá: Liên hệ

 Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-2.105	 1

Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-2.105

 Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-2.105	 2

Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-2.105

Giá: Liên hệ

 Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-1.85 1

Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-1.85

 Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-1.85 2

Tủ đông kết hợp cửa trên và dưới Southwind DBL-1.85

Giá: Liên hệ

Tủ đảo cửa trượt Southwind DIBD-1.90 1

Tủ đảo cửa trượt Southwind DIBD-1.90

Tủ đảo cửa trượt Southwind DIBD-1.90 2

Tủ đảo cửa trượt Southwind DIBD-1.90

Giá: Liên hệ

Tủ đảo cửa trượt Southwind DIBD-0.98 1

Tủ đảo cửa trượt Southwind DIBD-0.98

Tủ đảo cửa trượt Southwind DIBD-0.98 2

Tủ đảo cửa trượt Southwind DIBD-0.98

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-2500 1

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-2500

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-2500 2

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-2500

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-2000 1

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-2000

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-2000 2

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-2000

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-1500 1

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-1500

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-1500 2

Tủ đông trưng bày siêu thị Southwind 18PD-1500

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày kem Southwind DCZM-1275 1

Tủ đông trưng bày kem Southwind DCZM-1275

Tủ đông trưng bày kem Southwind DCZM-1275 2

Tủ đông trưng bày kem Southwind DCZM-1275

Giá: Liên hệ

Tủ đông trưng bày thực phẩm Southwind DIZM-2105 1

Tủ đông trưng bày thực phẩm Southwind DIZM-2105

Tủ đông trưng bày thực phẩm Southwind DIZM-2105 2

Tủ đông trưng bày thực phẩm Southwind DIZM-2105

Giá: Liên hệ

Tủ đông kết hợp Southwind 16ZF 1

Tủ đông kết hợp Southwind 16ZF

Tủ đông kết hợp Southwind 16ZF 2

Tủ đông kết hợp Southwind 16ZF

Giá: Liên hệ

Tủ đông hiển thị đảo đơn Southwind 11SG-3750 1

Tủ đông hiển thị đảo đơn Southwind 11SG-3750

Tủ đông hiển thị đảo đơn Southwind 11SG-3750 2

Tủ đông hiển thị đảo đơn Southwind 11SG-3750

Giá: Liên hệ

0902 226 359