Quầy salad Southwind M-P1590FL4

Quầy salad Southwind M-P1590FL4

Mã sản phẩm: M-P1590FL4
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
Model M-P1590FL4 M-P1920FL5 M-P2250FL6
Brand Name: CHEERING
Unit Size(MM): 1590*800*1380 1920*800*1380 2250*800*1380
Packing Size(mm): 1690*900*1530 2020*900*1530 2350*900*1530
Cabinet Temperature(℃): 2~10 2~10 2~10
Refrigerant: R134a/ R404 R134a/ R404 R134a/ R404
Net weight(KG): 220 250 300
Có thể bạn quan tâm
Bàn Salad 2 cánh Southwind SWSI-1200S-H 1

Bàn Salad 2 cánh Southwind SWSI-1200S-H

Bàn Salad 2 cánh Southwind SWSI-1200S-H 2

Bàn Salad 2 cánh Southwind SWSI-1200S-H

Giá: 27.500.000 VNĐ

Bàn Salad 2 cánh Southwind SWSI-1500S-H 1

Bàn Salad 2 cánh Southwind SWSI-1500S-H

Bàn Salad 2 cánh Southwind SWSI-1500S-H 2

Bàn Salad 2 cánh Southwind SWSI-1500S-H

Giá: 29.700.000 VNĐ

Bàn Salad 3 cánh Southwind SWSI-1800S-H 1

Bàn Salad 3 cánh Southwind SWSI-1800S-H

Bàn Salad 3 cánh Southwind SWSI-1800S-H 2

Bàn Salad 3 cánh Southwind SWSI-1800S-H

Giá: 31.700.000 VNĐ

Bàn Salad full khay 3 cánh Southwind SWSI-1800S-F 1

Bàn Salad full khay 3 cánh Southwind SWSI-1800S-F

Bàn Salad full khay 3 cánh Southwind SWSI-1800S-F 2

Bàn Salad full khay 3 cánh Southwind SWSI-1800S-F

Giá: 31.700.000 VNĐ

Bàn Salad full khay 2 cánh Southwind  SWSI-1500S-F 1

Bàn Salad full khay 2 cánh Southwind SWSI-1500S-F

Bàn Salad full khay 2 cánh Southwind  SWSI-1500S-F 2

Bàn Salad full khay 2 cánh Southwind SWSI-1500S-F

Giá: 29.700.000 VNĐ

Bàn Salad full khay 2 cánh Southwind  SWSI-1200S-F 1

Bàn Salad full khay 2 cánh Southwind SWSI-1200S-F

Bàn Salad full khay 2 cánh Southwind  SWSI-1200S-F 2

Bàn Salad full khay 2 cánh Southwind SWSI-1200S-F

Giá: 27.500.000 VNĐ

Bàn salad 3 cánh Southwind  SW-1800S-H 1

Bàn salad 3 cánh Southwind SW-1800S-H

Bàn salad 3 cánh Southwind  SW-1800S-H 2

Bàn salad 3 cánh Southwind SW-1800S-H

Giá: 24.190.000 VNĐ

Bàn salad 2 cánh Southwind SW-1500S-H 1

Bàn salad 2 cánh Southwind SW-1500S-H

Bàn salad 2 cánh Southwind SW-1500S-H 2

Bàn salad 2 cánh Southwind SW-1500S-H

Giá: 21.790.000 VNĐ

Bàn salad 2 cánh Southwind SW-1200S-H 1

Bàn salad 2 cánh Southwind SW-1200S-H

Bàn salad 2 cánh Southwind SW-1200S-H 2

Bàn salad 2 cánh Southwind SW-1200S-H

Giá: 19.580.000 VNĐ

Bàn salad full khay 3 cánh Southwind SW-1800S-F 1

Bàn salad full khay 3 cánh Southwind SW-1800S-F

Bàn salad full khay 3 cánh Southwind SW-1800S-F 2

Bàn salad full khay 3 cánh Southwind SW-1800S-F

Giá: 24.190.000 VNĐ

Bàn salad full khay 2 cánh Southwind SW-1500S-F 1

Bàn salad full khay 2 cánh Southwind SW-1500S-F

Bàn salad full khay 2 cánh Southwind SW-1500S-F 2

Bàn salad full khay 2 cánh Southwind SW-1500S-F

Giá: 21.790.000 VNĐ

Bàn salad full khay 2 cánh Southwind SW-1200S-F 1

Bàn salad full khay 2 cánh Southwind SW-1200S-F

Bàn salad full khay 2 cánh Southwind SW-1200S-F 2

Bàn salad full khay 2 cánh Southwind SW-1200S-F

Giá: 20.400.000 VNĐ

Bàn mát trưng bày 3 cánh Southwind PZ-21L3W 1

Bàn mát trưng bày 3 cánh Southwind PZ-21L3W

Bàn mát trưng bày 3 cánh Southwind PZ-21L3W 2

Bàn mát trưng bày 3 cánh Southwind PZ-21L3W

Giá: Liên hệ

Bàn mát trưng bày 2 cánh Southwind PZ-18L2W 1

Bàn mát trưng bày 2 cánh Southwind PZ-18L2W

Bàn mát trưng bày 2 cánh Southwind PZ-18L2W 2

Bàn mát trưng bày 2 cánh Southwind PZ-18L2W

Giá: Liên hệ

Bàn trưng bày salad 1 cánh Southwind SL-27L1W 1

Bàn trưng bày salad 1 cánh Southwind SL-27L1W

Bàn trưng bày salad 1 cánh Southwind SL-27L1W 2

Bàn trưng bày salad 1 cánh Southwind SL-27L1W

Giá: Liên hệ

Bàn trưng bày Salad 3 cánh Southwind SL-72L3W 1

Bàn trưng bày Salad 3 cánh Southwind SL-72L3W

Bàn trưng bày Salad 3 cánh Southwind SL-72L3W 2

Bàn trưng bày Salad 3 cánh Southwind SL-72L3W

Giá: Liên hệ

Bàn trưng bày Sadad 2 cánh Southwind SL-48L2W 1

Bàn trưng bày Sadad 2 cánh Southwind SL-48L2W

Bàn trưng bày Sadad 2 cánh Southwind SL-48L2W 2

Bàn trưng bày Sadad 2 cánh Southwind SL-48L2W

Giá: Liên hệ

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1910ZL5 1

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1910ZL5

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1910ZL5 2

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1910ZL5

Giá: Liên hệ

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1560ZL4 1

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1560ZL4

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1560ZL4 2

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1560ZL4

Giá: Liên hệ

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1890FL5 1

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1890FL5

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1890FL5 2

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1890FL5

Giá: Liên hệ

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1560ZL4 1

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1560ZL4

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1560ZL4 2

Quầy salad cửa trượt Southwind E-H1560ZL4

Giá: Liên hệ

Quầy salad Southwind M-H2150ZL6 1

Quầy salad Southwind M-H2150ZL6

Quầy salad Southwind M-H2150ZL6 2

Quầy salad Southwind M-H2150ZL6

Giá: Liên hệ

Quầy salad Southwind M-H1820ZL5 1

Quầy salad Southwind M-H1820ZL5

Quầy salad Southwind M-H1820ZL5 2

Quầy salad Southwind M-H1820ZL5

Giá: Liên hệ

Quầy salad Southwind M-H1490ZL4 1

Quầy salad Southwind M-H1490ZL4

Quầy salad Southwind M-H1490ZL4 2

Quầy salad Southwind M-H1490ZL4

Giá: Liên hệ

Quầy salad Southwind M-P2250FL6 1

Quầy salad Southwind M-P2250FL6

Quầy salad Southwind M-P2250FL6 2

Quầy salad Southwind M-P2250FL6

Giá: Liên hệ

Quầy salad Southwind M-P2250FL6 1

Quầy salad Southwind M-P2250FL6

Quầy salad Southwind M-P2250FL6 2

Quầy salad Southwind M-P2250FL6

Giá: Liên hệ

Quầy salad Southwind M-P1920FL5 1

Quầy salad Southwind M-P1920FL5

Quầy salad Southwind M-P1920FL5 2

Quầy salad Southwind M-P1920FL5

Giá: Liên hệ

Quầy salad 2 bên Southwind M-P1890ZL5 1

Quầy salad 2 bên Southwind M-P1890ZL5

Quầy salad 2 bên Southwind M-P1890ZL5 2

Quầy salad 2 bên Southwind M-P1890ZL5

Giá: Liên hệ

Quầy salad 2 bên Southwind M-P1560Z4 1

Quầy salad 2 bên Southwind M-P1560Z4

Quầy salad 2 bên Southwind M-P1560Z4 2

Quầy salad 2 bên Southwind M-P1560Z4

Giá: Liên hệ

Quầy salad 2 bên Southwind E-P18702L8 1

Quầy salad 2 bên Southwind E-P18702L8

Quầy salad 2 bên Southwind E-P18702L8 2

Quầy salad 2 bên Southwind E-P18702L8

Giá: Liên hệ

0902 226 359