Quầy salad 2 bên Southwind M-P1890ZL5

Quầy salad 2 bên Southwind M-P1890ZL5

Mã sản phẩm: M-P1890ZL5
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
Model E-P18702L8 M-P1560Z4 M-P1890ZL5 M-P1890ZL5
Brand Name: CHEERING
Item: Hood Type Salad Bar Hood Type Salad Bar
Unit Size(MM): 1870*1550*1600 1560*780*1220 1890*780*1220 1890*780*1220
Packing Size(mm): 1970*1650*1750 1660*880*1370 1990*880*1370 1990*880*1370
Cabinet Temperature(℃): 2~10 2~10 2~10 2~10
Refrigerant: R134a/ R404 R134a/ R404 R134a/ R404 R134a/ R404
Net weight(KG): 290 220 250 250
Có thể bạn quan tâm
 Bàn salad Turbo Air KHR18-3 1

Bàn salad Turbo Air KHR18-3

 Bàn salad Turbo Air KHR18-3 2

Bàn salad Turbo Air KHR18-3

Giá: Liên hệ

 Bàn salad Berjaya 1m2 1

Bàn salad Berjaya 1m2

 Bàn salad Berjaya 1m2 2

Bàn salad Berjaya 1m2

Giá: Liên hệ

Bàn Salad Grand Woosung GS-36R 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-36R

Bàn Salad Grand Woosung GS-36R 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-36R

Giá: Liên hệ

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R

Giá: Liên hệ

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R

Giá: Liên hệ

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R

Giá: Liên hệ

 Bàn Salad Grand Woosung GS-36R-C 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-36R-C

 Bàn Salad Grand Woosung GS-36R-C 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-36R-C

Giá: Liên hệ

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R-C 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R-C

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R-C 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R-C

Giá: Liên hệ

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R-C 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R-C

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R-C 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R-C

Giá: Liên hệ

 Bàn Salad Grand Woosung GS-36R-M 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-36R-M

 Bàn Salad Grand Woosung GS-36R-M 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-36R-M

Giá: Liên hệ

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R-M 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R-M

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R-M 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-48R-M

Giá: Liên hệ

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R-M 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R-M

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R-M 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R-M

Giá: Liên hệ

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R-M 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R-M

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R-M 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-72R-M

Giá: Liên hệ

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R-C 1

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R-C

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R-C 2

Bàn Salad Grand Woosung GS-60R-C

Giá: Liên hệ

Bàn salad Skipio SSR9-1 Buffet 1

Bàn salad Skipio SSR9-1 Buffet

Bàn salad Skipio SSR9-1 Buffet 2

Bàn salad Skipio SSR9-1 Buffet

Giá: Liên hệ

Bàn salad Skipio SSR12-2 Buffet 1

Bàn salad Skipio SSR12-2 Buffet

Bàn salad Skipio SSR12-2 Buffet 2

Bàn salad Skipio SSR12-2 Buffet

Giá: Liên hệ

Bàn salad Skipio SSR15-2 Buffet 1

Bàn salad Skipio SSR15-2 Buffet

Bàn salad Skipio SSR15-2 Buffet 2

Bàn salad Skipio SSR15-2 Buffet

Giá: Liên hệ

Bàn salad Skipio SSR18-3 Buffet 1

Bàn salad Skipio SSR18-3 Buffet

Bàn salad Skipio SSR18-3 Buffet 2

Bàn salad Skipio SSR18-3 Buffet

Giá: Liên hệ

Bàn salad Skipio SHR18-3 (có nắp đậy) 1

Bàn salad Skipio SHR18-3 (có nắp đậy)

Bàn salad Skipio SHR18-3 (có nắp đậy) 2

Bàn salad Skipio SHR18-3 (có nắp đậy)

Giá: Liên hệ

Bàn salad Skipio SHR15-2 (có nắp đậy) 1

Bàn salad Skipio SHR15-2 (có nắp đậy)

Bàn salad Skipio SHR15-2 (có nắp đậy) 2

Bàn salad Skipio SHR15-2 (có nắp đậy)

Giá: Liên hệ

Bàn salad Skipio SHR12-2 (có nắp đậy) 1

Bàn salad Skipio SHR12-2 (có nắp đậy)

Bàn salad Skipio SHR12-2 (có nắp đậy) 2

Bàn salad Skipio SHR12-2 (có nắp đậy)

Giá: Liên hệ

Bàn salad Skipio SHR9-1 (có nắp đậy) 1

Bàn salad Skipio SHR9-1 (có nắp đậy)

Bàn salad Skipio SHR9-1 (có nắp đậy) 2

Bàn salad Skipio SHR9-1 (có nắp đậy)

Giá: Liên hệ

Bàn salad Hoshizaki RTW-186LS4-GNT 1

Bàn salad Hoshizaki RTW-186LS4-GNT

Bàn salad Hoshizaki RTW-186LS4-GNT 2

Bàn salad Hoshizaki RTW-186LS4-GNT

Giá: Liên hệ

 Bàn salad Hoshizaki RTW-156LS4-GNT 1

Bàn salad Hoshizaki RTW-156LS4-GNT

 Bàn salad Hoshizaki RTW-156LS4-GNT 2

Bàn salad Hoshizaki RTW-156LS4-GNT

Giá: Liên hệ

Bàn salad Hoshizaki RTW-126LS4-GNT 1

Bàn salad Hoshizaki RTW-126LS4-GNT

Bàn salad Hoshizaki RTW-126LS4-GNT 2

Bàn salad Hoshizaki RTW-126LS4-GNT

Giá: Liên hệ

Bàn salad Hoshizaki RTW-120LS4-GNT 1

Bàn salad Hoshizaki RTW-120LS4-GNT

Bàn salad Hoshizaki RTW-120LS4-GNT 2

Bàn salad Hoshizaki RTW-120LS4-GNT

Giá: Liên hệ

Bàn salad Hoshizaki RTW-150LS4-GNT 1

Bàn salad Hoshizaki RTW-150LS4-GNT

Bàn salad Hoshizaki RTW-150LS4-GNT 2

Bàn salad Hoshizaki RTW-150LS4-GNT

Giá: Liên hệ

 Bàn salad Hoshizaki RTW-180LS4-GNT 1

Bàn salad Hoshizaki RTW-180LS4-GNT

 Bàn salad Hoshizaki RTW-180LS4-GNT 2

Bàn salad Hoshizaki RTW-180LS4-GNT

Giá: Liên hệ

Bàn salad Turbo Air KSR9-1 1

Bàn salad Turbo Air KSR9-1

Bàn salad Turbo Air KSR9-1 2

Bàn salad Turbo Air KSR9-1

Giá: Liên hệ

Bàn salad Berjaya 1m8 1

Bàn salad Berjaya 1m8

Bàn salad Berjaya 1m8 2

Bàn salad Berjaya 1m8

Giá: Liên hệ

0902 226 359