Máy làm đá Southwind RMK-W120

Máy làm đá Southwind RMK-W120

Mã sản phẩm: RMK-W120
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
 • Dimension (mm)  :  745(W) * 620(D) * 1150(H)
 • Weight         (kg)    :  80 kg
 • Capacity  (kg/day) :  120 kg
 • Made in Korea

 • Dimension (mm)  :  745(W) * 620(D) * 1150(H)
 • Weight         (kg)    :  80 kg
 • Capacity  (kg/day) :  120 kg
 • Có thể bạn quan tâm
  Máy làm đá Manitowoc c 1

  Máy làm đá Manitowoc c

  Máy làm đá Manitowoc c 2

  Máy làm đá Manitowoc c

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Manitowoc IY-0906A 1

  Máy làm đá Manitowoc IY-0906A

  Máy làm đá Manitowoc IY-0906A 2

  Máy làm đá Manitowoc IY-0906A

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Manitowoc UY-0310A 1

  Máy làm đá Manitowoc UY-0310A

  Máy làm đá Manitowoc UY-0310A 2

  Máy làm đá Manitowoc UY-0310A

  Giá: Liên hệ

   Máy làm đá Manitowoc UY-0240A 1

  Máy làm đá Manitowoc UY-0240A

   Máy làm đá Manitowoc UY-0240A 2

  Máy làm đá Manitowoc UY-0240A

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Manitowoc IY-0606A 1

  Máy làm đá Manitowoc IY-0606A

  Máy làm đá Manitowoc IY-0606A 2

  Máy làm đá Manitowoc IY-0606A

  Giá: Liên hệ

   Máy làm đá vảy Icetro IFI-770F 1

  Máy làm đá vảy Icetro IFI-770F

   Máy làm đá vảy Icetro IFI-770F 2

  Máy làm đá vảy Icetro IFI-770F

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro ICI-120VADL 1

  Máy làm đá Icetro ICI-120VADL

  Máy làm đá Icetro ICI-120VADL 2

  Máy làm đá Icetro ICI-120VADL

  Giá: Liên hệ

   Máy làm đá Icetro ICI-220AH 1

  Máy làm đá Icetro ICI-220AH

   Máy làm đá Icetro ICI-220AH 2

  Máy làm đá Icetro ICI-220AH

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro SCI-300AH 1

  Máy làm đá Icetro SCI-300AH

  Máy làm đá Icetro SCI-300AH 2

  Máy làm đá Icetro SCI-300AH

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro SCI-700AH 1

  Máy làm đá Icetro SCI-700AH

  Máy làm đá Icetro SCI-700AH 2

  Máy làm đá Icetro SCI-700AH

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro ICI-500AH 1

  Máy làm đá Icetro ICI-500AH

  Máy làm đá Icetro ICI-500AH 2

  Máy làm đá Icetro ICI-500AH

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro ICI-120VADS 1

  Máy làm đá Icetro ICI-120VADS

  Máy làm đá Icetro ICI-120VADS 2

  Máy làm đá Icetro ICI-120VADS

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro SCI-200AH 1

  Máy làm đá Icetro SCI-200AH

  Máy làm đá Icetro SCI-200AH 2

  Máy làm đá Icetro SCI-200AH

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro ICI-050VDF 1

  Máy làm đá Icetro ICI-050VDF

  Máy làm đá Icetro ICI-050VDF 2

  Máy làm đá Icetro ICI-050VDF

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Kaiser IMK 3270 1

  Máy làm đá Kaiser IMK 3270

  Máy làm đá Kaiser IMK 3270 2

  Máy làm đá Kaiser IMK 3270

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Kaiser IMK-3230 1

  Máy làm đá Kaiser IMK-3230

  Máy làm đá Kaiser IMK-3230 2

  Máy làm đá Kaiser IMK-3230

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Manitowoc U-140 1

  Máy làm đá Manitowoc U-140

  Máy làm đá Manitowoc U-140 2

  Máy làm đá Manitowoc U-140

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro ID-150AN 1

  Máy làm đá Icetro ID-150AN

  Máy làm đá Icetro ID-150AN 2

  Máy làm đá Icetro ID-150AN

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro SCI-120A 1

  Máy làm đá Icetro SCI-120A

  Máy làm đá Icetro SCI-120A 2

  Máy làm đá Icetro SCI-120A

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro IM-500AD 1

  Máy làm đá Icetro IM-500AD

  Máy làm đá Icetro IM-500AD 2

  Máy làm đá Icetro IM-500AD

  Giá: Liên hệ

   Máy làm đá Icetro IM-350AH 1

  Máy làm đá Icetro IM-350AH

   Máy làm đá Icetro IM-350AH 2

  Máy làm đá Icetro IM-350AH

  Giá: Liên hệ

   Máy làm đá Icetro IM-260AD 1

  Máy làm đá Icetro IM-260AD

   Máy làm đá Icetro IM-260AD 2

  Máy làm đá Icetro IM-260AD

  Giá: Liên hệ

   Máy làm đá Icetro IM-220AH 1

  Máy làm đá Icetro IM-220AH

   Máy làm đá Icetro IM-220AH 2

  Máy làm đá Icetro IM-220AH

  Giá: Liên hệ

  Máy Làm Đá Cubix QX-55 1

  Máy Làm Đá Cubix QX-55

  Máy Làm Đá Cubix QX-55 2

  Máy Làm Đá Cubix QX-55

  Giá: Liên hệ

   Máy Làm Đá Cubix QX-100 1

  Máy Làm Đá Cubix QX-100

   Máy Làm Đá Cubix QX-100 2

  Máy Làm Đá Cubix QX-100

  Giá: Liên hệ

  Máy Làm Đá Manitowoc MD1400A-251B 1

  Máy Làm Đá Manitowoc MD1400A-251B

  Máy Làm Đá Manitowoc MD1400A-251B 2

  Máy Làm Đá Manitowoc MD1400A-251B

  Giá: Liên hệ

   Máy làm đá Icetro SCI-090 1

  Máy làm đá Icetro SCI-090

   Máy làm đá Icetro SCI-090 2

  Máy làm đá Icetro SCI-090

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro SCI-050 1

  Máy làm đá Icetro SCI-050

  Máy làm đá Icetro SCI-050 2

  Máy làm đá Icetro SCI-050

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro IM-500AH 1

  Máy làm đá Icetro IM-500AH

  Máy làm đá Icetro IM-500AH 2

  Máy làm đá Icetro IM-500AH

  Giá: Liên hệ

  Máy làm đá Icetro IM-500AR 1

  Máy làm đá Icetro IM-500AR

  Máy làm đá Icetro IM-500AR 2

  Máy làm đá Icetro IM-500AR

  Giá: Liên hệ

  0902 226 359