MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 3 HỘC BS-150R

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 3 HỘC BS-150R

Mã sản phẩm: BS-150R
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩmCó thể bạn quan tâm
MÁY HÂM NÒNG THỰC PHẨM 8 HỘC BS-8T 1

MÁY HÂM NÒNG THỰC PHẨM 8 HỘC BS-8T

MÁY HÂM NÒNG THỰC PHẨM 8 HỘC BS-8T 2

MÁY HÂM NÒNG THỰC PHẨM 8 HỘC BS-8T

Giá: Liên hệ

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 6 HỘC BS-6T 1

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 6 HỘC BS-6T

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 6 HỘC BS-6T 2

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 6 HỘC BS-6T

Giá: Liên hệ

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 4 HỘC BS-4T 1

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 4 HỘC BS-4T

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 4 HỘC BS-4T 2

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 4 HỘC BS-4T

Giá: Liên hệ

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 2 HỘC BS-2T 1

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 2 HỘC BS-2T

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 2 HỘC BS-2T 2

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 2 HỘC BS-2T

Giá: Liên hệ

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 2 HỘC BS-200R 1

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 2 HỘC BS-200R

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 2 HỘC BS-200R 2

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 2 HỘC BS-200R

Giá: Liên hệ

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M7 KBM-169 1

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M7 KBM-169

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M7 KBM-169 2

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M7 KBM-169

Giá: Liên hệ

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M1 KBM-100 1

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M1 KBM-100

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M1 KBM-100 2

MÁY HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M1 KBM-100

Giá: Liên hệ

MÁY GIỮ NÓNG THỰC PHẨM 2M07 ĐỂ BÀN KBM-204 1

MÁY GIỮ NÓNG THỰC PHẨM 2M07 ĐỂ BÀN KBM-204

MÁY GIỮ NÓNG THỰC PHẨM 2M07 ĐỂ BÀN KBM-204 2

MÁY GIỮ NÓNG THỰC PHẨM 2M07 ĐỂ BÀN KBM-204

Giá: Liên hệ

MÁY GIỮ NÓNG THỰC PHẨM 1.7M ĐỂ BÀN AS-KBM-169 1

MÁY GIỮ NÓNG THỰC PHẨM 1.7M ĐỂ BÀN AS-KBM-169

MÁY GIỮ NÓNG THỰC PHẨM 1.7M ĐỂ BÀN AS-KBM-169 2

MÁY GIỮ NÓNG THỰC PHẨM 1.7M ĐỂ BÀN AS-KBM-169

Giá: Liên hệ

BÀN HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M1 BS-3W 1

BÀN HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M1 BS-3W

BÀN HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M1 BS-3W 2

BÀN HÂM NÓNG THỰC PHẨM 1M1 BS-3W

Giá: Liên hệ

Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12 1

Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12

Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12 2

Máy giữ nóng thực phẩm chiên Roller Grill CW 12

Giá: 15.900.000 VNĐ

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23 1

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23 2

Máy giữ nóng bằng hơi nước Roller Grill BM 23

Giá: 7.600.000 VNĐ

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1 1

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1 2

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco RHW-1

Giá: 13.900.000 VNĐ

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL 1

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL 2

Máy giữ nóng thực phẩm Hatco HW-FUL

Giá: 10.800.000 VNĐ

0902 226 359