LÒ NƯỚNG SALAMANDER EAGLE GSL900

LÒ NƯỚNG SALAMANDER EAGLE GSL900

Mã sản phẩm: GSL900
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

LÒ NƯỚNG SALAMANDER EAGLE GSL900

Thương hiệu : EAGLE
Mã sản phẩm : GSL900
Kích thước : 914x483x483mm
Xuất xứ : USA
Tiêu thụ gas : 36,000 Btu/Hr
Trọng lượng: 47 kg
Bảo hành : 12 tháng.

Có thể bạn quan tâm
Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF043 1

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF043

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF043 2

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF043

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF023 1

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF023

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF023 2

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF023

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF033 1

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF033

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF033 2

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF033

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF013 1

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF013

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF013 2

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF013

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF003  1

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF003

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF003  2

Lò nướng đối lưu Unox LINEMICRO™ XF003

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV4093 1

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV4093

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV4093 2

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV4093

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV1093 1

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV1093

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV1093 2

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV1093

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu dùng gas Unox CHEFLUX™ XV813G 1

Lò nướng đối lưu dùng gas Unox CHEFLUX™ XV813G

Lò nướng đối lưu dùng gas Unox CHEFLUX™ XV813G 2

Lò nướng đối lưu dùng gas Unox CHEFLUX™ XV813G

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV893 1

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV893

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV893 2

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV893

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu dùng gas Unox CHEFLUX™ XV513G 1

Lò nướng đối lưu dùng gas Unox CHEFLUX™ XV513G

Lò nướng đối lưu dùng gas Unox CHEFLUX™ XV513G 2

Lò nướng đối lưu dùng gas Unox CHEFLUX™ XV513G

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV593 1

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV593

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV593 2

Lò nướng đối lưu Unox CHEFLUX™ XV593

Giá: Liên hệ

Lò nướng dùng gas Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB813G 1

Lò nướng dùng gas Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB813G

Lò nướng dùng gas Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB813G 2

Lò nướng dùng gas Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB813G

Giá: Liên hệ

Lò nướng dùng gas Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB613G 1

Lò nướng dùng gas Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB613G

Lò nướng dùng gas Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB613G 2

Lò nướng dùng gas Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB613G

Giá: Liên hệ

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB1083  1

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB1083

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB1083  2

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XB1083

Giá: Liên hệ

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT197 1

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT197

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT197 2

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT197

Giá: Liên hệ

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT133 1

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT133

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT133 2

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT133

Giá: Liên hệ

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT113 1

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT113

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT113 2

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT113

Giá: Liên hệ

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT183 1

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT183

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT183 2

Lò nướng Unox BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL XFT183

Giá: Liên hệ

Lò nướng tốc độ Unox SPEED.Pro™ XESR-03HS-MDDN 1

Lò nướng tốc độ Unox SPEED.Pro™ XESR-03HS-MDDN

Lò nướng tốc độ Unox SPEED.Pro™ XESR-03HS-MDDN 2

Lò nướng tốc độ Unox SPEED.Pro™ XESR-03HS-MDDN

Giá: Liên hệ

Lò nướng tốc độ Unox SPEED.Pro™ XESR-03HS-EDDN 1

Lò nướng tốc độ Unox SPEED.Pro™ XESR-03HS-EDDN

Lò nướng tốc độ Unox SPEED.Pro™ XESR-03HS-EDDN 2

Lò nướng tốc độ Unox SPEED.Pro™ XESR-03HS-EDDN

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ GO XEFT-10EU-EGRN 1

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ GO XEFT-10EU-EGRN

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ GO XEFT-10EU-EGRN 2

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ GO XEFT-10EU-EGRN

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ LED XEFT-10EU-ELRV 1

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ LED XEFT-10EU-ELRV

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ LED XEFT-10EU-ELRV 2

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ LED XEFT-10EU-ELRV

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-10EU-ETRV-MT 1

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-10EU-ETRV-MT

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-10EU-ETRV-MT 2

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-10EU-ETRV-MT

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-10EU-ETRV 1

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-10EU-ETRV

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-10EU-ETRV 2

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-10EU-ETRV

Giá: Liên hệ

Lò nướng đôi lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER XEFT-10EU-EMRV 1

Lò nướng đôi lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER XEFT-10EU-EMRV

Lò nướng đôi lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER XEFT-10EU-EMRV 2

Lò nướng đôi lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER XEFT-10EU-EMRV

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ GO XEFT-06EU-EGRN 1

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ GO XEFT-06EU-EGRN

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ GO XEFT-06EU-EGRN 2

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ GO XEFT-06EU-EGRN

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ LED XEFT-06EU-ELRV 1

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ LED XEFT-06EU-ELRV

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ LED XEFT-06EU-ELRV 2

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ LED XEFT-06EU-ELRV

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-06EU-ETRV-MT 1

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-06EU-ETRV-MT

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-06EU-ETRV-MT 2

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-06EU-ETRV-MT

Giá: Liên hệ

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-06EU-ETRV 1

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-06EU-ETRV

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-06EU-ETRV 2

Lò nướng đối lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH XEFT-06EU-ETRV

Giá: Liên hệ

Lò nướng đôi lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER XEFT-06EU-EMRV 1

Lò nướng đôi lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER XEFT-06EU-EMRV

Lò nướng đôi lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER XEFT-06EU-EMRV 2

Lò nướng đôi lưu Unox BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER XEFT-06EU-EMRV

Giá: Liên hệ

0902 226 359