Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1022

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1022

Mã sản phẩm: CAF-1022
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

093 781 9999

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

TP.Hà Nội:

093 781 9999

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
 • DIMENSION (mm)  : 400(W) x 800(D) x 1170(H)
 • WEIGHT                    :  53 kg
 • ELECTRIC INPUT      :  12 kW
 • OIL TANK CAPACITY :  22 L
 • Made in Korea
Có thể bạn quan tâm
Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1L23 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1L23

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1L23 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1L23

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2036 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2036

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2036 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2036

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1018 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1018

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1018 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1018

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2026 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2026

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2026 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2026

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1025 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1025

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1025 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1025

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1040 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1040

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1040 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1040

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1028 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1028

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1028 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1028

Giá: Liên hệ

Bếp chiên Gas Southwind WGF-182 1

Bếp chiên Gas Southwind WGF-182

Bếp chiên Gas Southwind WGF-182 2

Bếp chiên Gas Southwind WGF-182

Giá: Liên hệ

Bếp chiên Gas Southwind WGF-181 1

Bếp chiên Gas Southwind WGF-181

Bếp chiên Gas Southwind WGF-181 2

Bếp chiên Gas Southwind WGF-181

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-172V 1

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-172V

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-172V 2

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-172V

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-171V 1

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-171V

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-171V 2

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-171V

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-102V 1

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-102V

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-102V 2

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-102V

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-101V 1

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-101V

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-101V 2

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-101V

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102B 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102B

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102B 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102B

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101B 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101B

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101B 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101B

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-172 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-172

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-172 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-172

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-171 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-171

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-171 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-171

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101

Giá: Liên hệ

Bếp chiên để bàn Southwind WF-171B 1

Bếp chiên để bàn Southwind WF-171B

Bếp chiên để bàn Southwind WF-171B 2

Bếp chiên để bàn Southwind WF-171B

Giá: Liên hệ

Bếp chiên để bàn Southwind WF-172B 1

Bếp chiên để bàn Southwind WF-172B

Bếp chiên để bàn Southwind WF-172B 2

Bếp chiên để bàn Southwind WF-172B

Giá: Liên hệ

Bếp chiên để bàn Southwind WF-082L 1

Bếp chiên để bàn Southwind WF-082L

Bếp chiên để bàn Southwind WF-082L 2

Bếp chiên để bàn Southwind WF-082L

Giá: Liên hệ

Bếp chiên để bàn Southwind WF-081L 1

Bếp chiên để bàn Southwind WF-081L

Bếp chiên để bàn Southwind WF-081L 2

Bếp chiên để bàn Southwind WF-081L

Giá: Liên hệ

Bếp chiên để bàn Southwind WF-062 1

Bếp chiên để bàn Southwind WF-062

Bếp chiên để bàn Southwind WF-062 2

Bếp chiên để bàn Southwind WF-062

Giá: Liên hệ

Bếp chiên để bàn Southwind WF-061 1

Bếp chiên để bàn Southwind WF-061

Bếp chiên để bàn Southwind WF-061 2

Bếp chiên để bàn Southwind WF-061

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện Southwind WF-162V/C 1

Bếp chiên điện Southwind WF-162V/C

Bếp chiên điện Southwind WF-162V/C 2

Bếp chiên điện Southwind WF-162V/C

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện Southwind WF-161V/ C 1

Bếp chiên điện Southwind WF-161V/ C

Bếp chiên điện Southwind WF-161V/ C 2

Bếp chiên điện Southwind WF-161V/ C

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện Southwind WEF-482 /C 1

Bếp chiên điện Southwind WEF-482 /C

Bếp chiên điện Southwind WEF-482 /C 2

Bếp chiên điện Southwind WEF-482 /C

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện Southwind WEF-481 / C 1

Bếp chiên điện Southwind WEF-481 / C

Bếp chiên điện Southwind WEF-481 / C 2

Bếp chiên điện Southwind WEF-481 / C

Giá: Liên hệ

Nồi chiên điện đứng Southwind WEF-301V (B) 1

Nồi chiên điện đứng Southwind WEF-301V (B)

Nồi chiên điện đứng Southwind WEF-301V (B) 2

Nồi chiên điện đứng Southwind WEF-301V (B)

Giá: Liên hệ

0902 226 359