Bếp Chiên Đôi Bằng Ga Southwind GF-900P

Bếp Chiên Đôi Bằng Ga Southwind GF-900P

Mã sản phẩm: GF-900P
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
Size (mm): W900xD600xH995
Capacity (L): 44L
Rated voltage:AC 220V/50Hz
Controller: Digital
Net weight: 70kg
Electric consumtion: 31KW
Gas LPG (kg) : 2.37kg/h
Temperature: 160oC ~ 190oC ,
Có thể bạn quan tâm
Bếp chiên khoai tây Southwind ITSTZ-05 1

Bếp chiên khoai tây Southwind ITSTZ-05

Bếp chiên khoai tây Southwind ITSTZ-05 2

Bếp chiên khoai tây Southwind ITSTZ-05

Giá: Liên hệ

Bếp chiên khoai tây Southwind ITSTZ-10 1

Bếp chiên khoai tây Southwind ITSTZ-10

Bếp chiên khoai tây Southwind ITSTZ-10 2

Bếp chiên khoai tây Southwind ITSTZ-10

Giá: Liên hệ

Bếp nhúng mì 6 họng Southwind IZML-6-A 1

Bếp nhúng mì 6 họng Southwind IZML-6-A

Bếp nhúng mì 6 họng Southwind IZML-6-A 2

Bếp nhúng mì 6 họng Southwind IZML-6-A

Giá: Liên hệ

Bếp nhúng mì 3 họng Southwind IZML-3-B 1

Bếp nhúng mì 3 họng Southwind IZML-3-B

Bếp nhúng mì 3 họng Southwind IZML-3-B 2

Bếp nhúng mì 3 họng Southwind IZML-3-B

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng điện đơn Southwind ITDZL-903M 1

Bếp chiên nhúng điện đơn Southwind ITDZL-903M

Bếp chiên nhúng điện đơn Southwind ITDZL-903M 2

Bếp chiên nhúng điện đơn Southwind ITDZL-903M

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng điện đôi Southwind ITDZL-904M 1

Bếp chiên nhúng điện đôi Southwind ITDZL-904M

Bếp chiên nhúng điện đôi Southwind ITDZL-904M 2

Bếp chiên nhúng điện đôi Southwind ITDZL-904M

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng điện đôi Southwind IDZL-18-2 1

Bếp chiên nhúng điện đôi Southwind IDZL-18-2

Bếp chiên nhúng điện đôi Southwind IDZL-18-2 2

Bếp chiên nhúng điện đôi Southwind IDZL-18-2

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng điện 4 giỏ Southwind IDZL-36-4T 1

Bếp chiên nhúng điện 4 giỏ Southwind IDZL-36-4T

Bếp chiên nhúng điện 4 giỏ Southwind IDZL-36-4T 2

Bếp chiên nhúng điện 4 giỏ Southwind IDZL-36-4T

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1L23 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1L23

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1L23 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1L23

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1022 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1022

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1022 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1022

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2036 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2036

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2036 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2036

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1018 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1018

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1018 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1018

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2026 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2026

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2026 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-2026

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1025 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1025

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1025 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1025

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1040 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1040

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1040 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1040

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1028 1

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1028

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1028 2

Bếp chiên nhúng Southwind CAF-1028

Giá: Liên hệ

Bếp chiên Gas Southwind WGF-182 1

Bếp chiên Gas Southwind WGF-182

Bếp chiên Gas Southwind WGF-182 2

Bếp chiên Gas Southwind WGF-182

Giá: Liên hệ

Bếp chiên Gas Southwind WGF-181 1

Bếp chiên Gas Southwind WGF-181

Bếp chiên Gas Southwind WGF-181 2

Bếp chiên Gas Southwind WGF-181

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện van dầu Southwind  WF-172V 1

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-172V

Bếp chiên điện van dầu Southwind  WF-172V 2

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-172V

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện van dầu Southwind  WF-171V 1

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-171V

Bếp chiên điện van dầu Southwind  WF-171V 2

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-171V

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện van dầu Southwind  WF-102V 1

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-102V

Bếp chiên điện van dầu Southwind  WF-102V 2

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-102V

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện van dầu Southwind  WF-101V 1

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-101V

Bếp chiên điện van dầu Southwind  WF-101V 2

Bếp chiên điện van dầu Southwind WF-101V

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102B 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102B

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102B 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102B

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101B 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101B

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101B 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101B

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-172 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-172

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-172 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-172

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-171 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-171

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-171 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-171

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-102

Giá: Liên hệ

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101 1

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101 2

Bếp chiên điện để bàn Southwind WF-101

Giá: Liên hệ

Bếp chiên để bàn Southwind  WF-171B 1

Bếp chiên để bàn Southwind WF-171B

Bếp chiên để bàn Southwind  WF-171B 2

Bếp chiên để bàn Southwind WF-171B

Giá: Liên hệ

Bếp chiên để bàn Southwind WF-172B 1

Bếp chiên để bàn Southwind WF-172B

Bếp chiên để bàn Southwind WF-172B 2

Bếp chiên để bàn Southwind WF-172B

Giá: Liên hệ

0902 226 359