Bếp Âu 2 họng dùng gas có chân đứng ATA K7GCU05VV

Bếp Âu 2 họng dùng gas có chân đứng ATA K7GCU05VV

Mã sản phẩm: K7GCU05VV
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
Model: K7GCU05VV
Nhãn hiệu: ATA
Kích thước: 400 x 700 x 850 mm
Trọng lượng: 44kg
Thể tích: 0,45m3
Công suất tiêu thụ: 9,1kW (31.067Btu/h)
Sản xuất: Italya
Có thể bạn quan tâm
BẾP ÂU 6 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S1FA0G 1

BẾP ÂU 6 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S1FA0G

BẾP ÂU 6 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S1FA0G 2

BẾP ÂU 6 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S1FA0G

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 6 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S1FA0 1

BẾP ÂU 6 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S1FA0

BẾP ÂU 6 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S1FA0 2

BẾP ÂU 6 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S1FA0

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1PE4E 1S1FAPG 1

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1PE4E 1S1FAPG

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1PE4E 1S1FAPG 2

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1PE4E 1S1FAPG

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 1S1PE4E 1

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 1S1PE4E

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 1S1PE4E 2

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 1S1PE4E

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 0S0PE2 1

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 0S0PE2

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 0S0PE2 2

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 0S0PE2

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1FA0GV 1

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1FA0GV

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1FA0GV 2

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1FA0GV

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 4 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S0FA0B 1

BẾP ÂU 4 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S0FA0B

BẾP ÂU 4 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S0FA0B 2

BẾP ÂU 4 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S0FA0B

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 4 HỌNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 1S0PE4 1

BẾP ÂU 4 HỌNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 1S0PE4

BẾP ÂU 4 HỌNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 1S0PE4 2

BẾP ÂU 4 HỌNG DÙNG ĐIỆN ANGELO PO 1S0PE4

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 6 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S0FA0B 1

BẾP ÂU 6 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S0FA0B

BẾP ÂU 6 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S0FA0B 2

BẾP ÂU 6 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 2S0FA0B

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S1FA0 1

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S1FA0

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S1FA0 2

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S1FA0

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S0FA0 1

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S0FA0

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S0FA0 2

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S0FA0

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S1FA0 1

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S1FA0

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S1FA0 2

BẾP ÂU 2 HỌNG DÙNG GAS ANGELO PO 0S1FA0

Giá: Liên hệ

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1FA0G 1

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1FA0G

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1FA0G 2

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG DÙNG GAS ANGELO PO 1S1FA0G

Giá: Liên hệ

Bếp âu 4 họng kèm lò nướng Inoksan INO-7KG 23S 1

Bếp âu 4 họng kèm lò nướng Inoksan INO-7KG 23S

Bếp âu 4 họng kèm lò nướng Inoksan INO-7KG 23S 2

Bếp âu 4 họng kèm lò nướng Inoksan INO-7KG 23S

Giá: Liên hệ

Bếp âu 4 họng Inoksan INO-7KG 20S 1

Bếp âu 4 họng Inoksan INO-7KG 20S

Bếp âu 4 họng Inoksan INO-7KG 20S 2

Bếp âu 4 họng Inoksan INO-7KG 20S

Giá: Liên hệ

Dòng gas tiêu chuẩn Maruzen MGRD-157D 1

Dòng gas tiêu chuẩn Maruzen MGRD-157D

Dòng gas tiêu chuẩn Maruzen MGRD-157D 2

Dòng gas tiêu chuẩn Maruzen MGRD-157D

Giá: Liên hệ

Bếp âu dòng gas 2 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-0962XD 1

Bếp âu dòng gas 2 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-0962XD

Bếp âu dòng gas 2 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-0962XD 2

Bếp âu dòng gas 2 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-0962XD

Giá: Liên hệ

Bếp âu kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-0962D 1

Bếp âu kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-0962D

Bếp âu kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-0962D 2

Bếp âu kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-0962D

Giá: Liên hệ

Bếp âu dòng gas 4 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1274XD 1

Bếp âu dòng gas 4 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1274XD

Bếp âu dòng gas 4 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1274XD 2

Bếp âu dòng gas 4 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1274XD

Giá: Liên hệ

Bếp âu kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-0972D 1

Bếp âu kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-0972D

Bếp âu kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-0972D 2

Bếp âu kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-0972D

Giá: Liên hệ

Bếp âu dòng gas 8 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1812WXD 1

Bếp âu dòng gas 8 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1812WXD

Bếp âu dòng gas 8 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1812WXD 2

Bếp âu dòng gas 8 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1812WXD

Giá: Liên hệ

Bếp âu dòng gas 5 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1265XD 1

Bếp âu dòng gas 5 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1265XD

Bếp âu dòng gas 5 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1265XD 2

Bếp âu dòng gas 5 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1265XD

Giá: Liên hệ

Bếp âu dòng gas 3 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-0963XD 1

Bếp âu dòng gas 3 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-0963XD

Bếp âu dòng gas 3 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-0963XD 2

Bếp âu dòng gas 3 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-0963XD

Giá: Liên hệ

Bếp âu 8 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1812D 1

Bếp âu 8 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1812D

Bếp âu 8 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1812D 2

Bếp âu 8 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1812D

Giá: Liên hệ

Bếp âu 5 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1575XD 1

Bếp âu 5 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1575XD

Bếp âu 5 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1575XD 2

Bếp âu 5 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1575XD

Giá: Liên hệ

Bếp âu dòng gas 5 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1275XD 1

Bếp âu dòng gas 5 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1275XD

Bếp âu dòng gas 5 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1275XD 2

Bếp âu dòng gas 5 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1275XD

Giá: Liên hệ

Bếp âu dòng gas 2 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1262XD 1

Bếp âu dòng gas 2 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1262XD

Bếp âu dòng gas 2 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1262XD 2

Bếp âu dòng gas 2 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1262XD

Giá: Liên hệ

Bếp âu dòng gas 4 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1264XD 1

Bếp âu dòng gas 4 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1264XD

Bếp âu dòng gas 4 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1264XD 2

Bếp âu dòng gas 4 đầu đốt kèm lò nướng đối lưu Maruzen RGR-1264XD

Giá: Liên hệ

Bếp âu 7 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-187D 1

Bếp âu 7 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-187D

Bếp âu 7 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-187D 2

Bếp âu 7 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-187D

Giá: Liên hệ

Bếp âu 4 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1264D 1

Bếp âu 4 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1264D

Bếp âu 4 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1264D 2

Bếp âu 4 đầu đốt kèm lò nướng dùng gas Maruzen RGR-1264D

Giá: Liên hệ

0902 226 359