Bàn mát 2 cánh Southwind TC0.3L2W

Bàn mát 2 cánh Southwind TC0.3L2W

Mã sản phẩm: TC0.3L2W
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

093 781 9999

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
Model TC0.3L2 TC0.3L2W TC0.4L2 TC0.4L2W
Phân loại Tủ lạnh Tủ lạnh Tủ lạnh Tủ lạnh
Kích thước (mm) 1500x760x800 1800x760x800
Công suất 300L 300L 400L 400L
Nhiệt độ + 5 ° C đến -5 ° C 10 ° C đến 0 ° C + 5 ° C đến -5 ° C + 10 ° C đến 0 ° C
Môi chất lạnh R-134a R-134a R-134a R-134a
Phương pháp làm mát Lạnh trực tiếp Làm mát bằng không khí Lạnh trực tiếp Làm mát bằng không khí
Điện áp 220 V / 50Hz 220 V / 50Hz
Tiêu thụ điện năng (KWh / 24h) 4.2 4.2 4.2 4.2
Trọng lượng tịnh (Kg) 94 94 104 104

Có thể bạn quan tâm
 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96 1

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96 2

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83 1

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83 2

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71 1

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71 2

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72 1

Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72

 Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72 2

Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A48 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A48

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A48 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A48

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A36 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A36

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A36 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A36

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 1 cánh Southwind RUM-1A28 1

Bàn mát 1 cánh Southwind RUM-1A28

 Bàn mát 1 cánh Southwind RUM-1A28 2

Bàn mát 1 cánh Southwind RUM-1A28

Giá: Liên hệ

 Bàn mát Sandwich 3 cánh Southwind RUS-3A72 1

Bàn mát Sandwich 3 cánh Southwind RUS-3A72

 Bàn mát Sandwich 3 cánh Southwind RUS-3A72 2

Bàn mát Sandwich 3 cánh Southwind RUS-3A72

Giá: Liên hệ

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A60 1

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A60

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A60 2

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A60

Giá: Liên hệ

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A48 1

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A48

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A48 2

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A48

Giá: Liên hệ

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A36 1

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A36

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A36 2

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A36

Giá: Liên hệ

Bàn mát Sandwich 1 cánh Southwind RUS-1A28 1

Bàn mát Sandwich 1 cánh Southwind RUS-1A28

Bàn mát Sandwich 1 cánh Southwind RUS-1A28 2

Bàn mát Sandwich 1 cánh Southwind RUS-1A28

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza 3 cánh Southwind RUP-3B93 1

Bàn mát pizza 3 cánh Southwind RUP-3B93

Bàn mát pizza 3 cánh Southwind RUP-3B93 2

Bàn mát pizza 3 cánh Southwind RUP-3B93

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza 2 cánh Southwind RUP-2B67 1

Bàn mát pizza 2 cánh Southwind RUP-2B67

Bàn mát pizza 2 cánh Southwind RUP-2B67 2

Bàn mát pizza 2 cánh Southwind RUP-2B67

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza 1 cánh Southwind RUP-1B44 1

Bàn mát pizza 1 cánh Southwind RUP-1B44

Bàn mát pizza 1 cánh Southwind RUP-1B44 2

Bàn mát pizza 1 cánh Southwind RUP-1B44

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-2B60 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-2B60

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-2B60 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-2B60

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-3B72 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-3B72

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-3B72 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-3B72

Giá: Liên hệ

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-2B48 1

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-2B48

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-2B48 2

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-2B48

Giá: Liên hệ

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-1B36 1

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-1B36

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-1B36 2

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-1B36

Giá: Liên hệ

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3A72 1

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3A72

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3A72 2

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3A72

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A60 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A60

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A60 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A60

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A48 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A48

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A48 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A48

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A36 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A36

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A36 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A36

Giá: Liên hệ

Bàn mát 1 cánh Southwind RUR-1A28 1

Bàn mát 1 cánh Southwind RUR-1A28

Bàn mát 1 cánh Southwind RUR-1A28 2

Bàn mát 1 cánh Southwind RUR-1A28

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2B60 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2B60

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2B60 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2B60

Giá: Liên hệ

093 781 9999