Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2W(Lạnh quạt gió)

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2W(Lạnh quạt gió)

Mã sản phẩm: NTC0.4L2W
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0902 226 358

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2W(Lạnh quạt gió)

Model: NTC0.4L2W

Thương hiệu: KOLNER

Kích thước: 1800x760x800

Dung tích: 400L

Nhiệt độ: 5℃ to -5℃

Máy nén: Embraco

Chất làm lạnh: Gas R-134a

Hệ thống làm lạnh: Quạt gió

Nguồn điện: 220V/50HZ

Công suất: 400W

Trọng lượng: 102kg

Xuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2W(Lạnh quạt gió)

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

XEM DẠNG LIST

 

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.2L2 (Lạnh trực tiếp)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner C0.2L2W (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2 (Lạnh trực tiếp)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TTC0.3L2W (Lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2 (Lạnh trực tiếp)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2W (Lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.4L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Liên hệ

Bảo hành : 0 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.2L2 (Làm lạnh trực tiếp)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.2L2W (Lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner TC0.3L2 (Lạnh trực tiếp)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.3L2W (Lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2 (Lạnh trực tiếp)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2W(Lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.2L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.2L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.3L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.3L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2B (Lạnh trực tiếp, có tựa lưng)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner NTC0.4L2BW (Lạnh quạt gió, có tựa lưng)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh inox Kolner HN12 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Kolner HN15 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Kolner HN18 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox Kolner HN25 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh inox Kolner BN10-XL1 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Kolner BN14-XL2 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox Kolner BN18-XL3 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 cánh inox Kolner BN23-XL4 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn kéo inox Kolner BN14-XD4 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 6 ngăn kéo inox Kolner BN14-XD6 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 9 ngăn kéo inox Kolner BBN18-XD9 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 12 ngăn kéo inox Kolner BN23-XD12 (Làm lạnh quạt gió)

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 2 cánh Kolner SH2000/700

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 2 cánh Kolner SH2000/800

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 2 cánh Kolner SH3000/800

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 3 cánh Kolner SH3000/700

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 3 cánh Kolner SH3000/800

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sandwich 4 cánh Kolner SH4000/700

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ1100TN/380

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ903/380

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ1610TN/380

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ2600TN/380

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ2100TN/380

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ3100TN/380

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát pizza Kolner PZ2610TN/380

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính Kolner GN2100TN/G

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh kính Kolner GN3100TN/G

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 cánh kính Kolner GN4100TN/G

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner GN2100TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh Kolner GN3100TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 cánh Kolner GN4100TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh Kolner PA1100TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner PA2100TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh Kolner PA3100TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 ngăn 1 cánh Kolner GN2120TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 ngăn 1 cánh Kolner GN2130TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn Kolner GN2140TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 6 ngăn Kolner GN2160TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 ngăn 2 cánh Kolner GN3120TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 ngăn 2 cánh Kolner GN3130TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn 1 cánh Kolner GN3140TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 6 ngăn 1 cánh Kolner GN3160TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn 2 cánh Kolner GN4140TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 6 ngăn 2 cánh Kolner GN4180TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Kolner UNGN2100TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh Kolner UNGN3100TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 cánh Kolner UNGN4100TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn Kolner UNGN2140TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 6 ngăn Kolner UNGN3160TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 8 ngăn Kolner UNGN4180TN

Liên hệ

Bảo hành : 12 tháng

Có thể bạn quan tâm
Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ3X450 1

Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ3X450

Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ3X450 2

Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ3X450

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza 2 cánh Firscool G-PZ2X450 1

Bàn mát pizza 2 cánh Firscool G-PZ2X450

Bàn mát pizza 2 cánh Firscool G-PZ2X450 2

Bàn mát pizza 2 cánh Firscool G-PZ2X450

Giá: Liên hệ

Bàn mát 3 cánh inox Firscool G-PA3X450 1

Bàn mát 3 cánh inox Firscool G-PA3X450

Bàn mát 3 cánh inox Firscool G-PA3X450 2

Bàn mát 3 cánh inox Firscool G-PA3X450

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 ngăn Firscool G-PA2X450 1

Bàn mát 2 ngăn Firscool G-PA2X450

Bàn mát 2 ngăn Firscool G-PA2X450 2

Bàn mát 2 ngăn Firscool G-PA2X450

Giá: Liên hệ

Bàn mát 6 ngăn inox Firscool G-U-GN3X2/1-6D 1

Bàn mát 6 ngăn inox Firscool G-U-GN3X2/1-6D

Bàn mát 6 ngăn inox Firscool G-U-GN3X2/1-6D 2

Bàn mát 6 ngăn inox Firscool G-U-GN3X2/1-6D

Giá: Liên hệ

Bàn mát 4 ngăn inox Firscool G-U-GN2X2/1-4D 1

Bàn mát 4 ngăn inox Firscool G-U-GN2X2/1-4D

Bàn mát 4 ngăn inox Firscool G-U-GN2X2/1-4D 2

Bàn mát 4 ngăn inox Firscool G-U-GN2X2/1-4D

Giá: Liên hệ

Bàn mát 3 cánh Firscool G-U-GN3X2/1 1

Bàn mát 3 cánh Firscool G-U-GN3X2/1

Bàn mát 3 cánh Firscool G-U-GN3X2/1 2

Bàn mát 3 cánh Firscool G-U-GN3X2/1

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Firscool G-U-GN2X2/1 1

Bàn mát 2 cánh Firscool G-U-GN2X2/1

Bàn mát 2 cánh Firscool G-U-GN2X2/1 2

Bàn mát 2 cánh Firscool G-U-GN2X2/1

Giá: Liên hệ

Bàn mát 3 cánh kính Firscool GN3X2/1G 1

Bàn mát 3 cánh kính Firscool GN3X2/1G

Bàn mát 3 cánh kính Firscool GN3X2/1G 2

Bàn mát 3 cánh kính Firscool GN3X2/1G

Giá: Liên hệ

Bàn mát 6 ngăn inox Firscool GN3X2/1-6D 1

Bàn mát 6 ngăn inox Firscool GN3X2/1-6D

Bàn mát 6 ngăn inox Firscool GN3X2/1-6D 2

Bàn mát 6 ngăn inox Firscool GN3X2/1-6D

Giá: Liên hệ

Bàn mát 3 cánh inox Firscool GN3X2/1 1

Bàn mát 3 cánh inox Firscool GN3X2/1

Bàn mát 3 cánh inox Firscool GN3X2/1 2

Bàn mát 3 cánh inox Firscool GN3X2/1

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh kính Firscool GN2X2/1G 1

Bàn mát 2 cánh kính Firscool GN2X2/1G

Bàn mát 2 cánh kính Firscool GN2X2/1G 2

Bàn mát 2 cánh kính Firscool GN2X2/1G

Giá: Liên hệ

Bàn mát 4 ngăn inox Firscool GN2X2/1G-4D 1

Bàn mát 4 ngăn inox Firscool GN2X2/1G-4D

Bàn mát 4 ngăn inox Firscool GN2X2/1G-4D 2

Bàn mát 4 ngăn inox Firscool GN2X2/1G-4D

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh inox Firscool GN2X2/1 1

Bàn mát 2 cánh inox Firscool GN2X2/1

Bàn mát 2 cánh inox Firscool GN2X2/1 2

Bàn mát 2 cánh inox Firscool GN2X2/1

Giá: Liên hệ

Bàn mát salad Firscool G-S901-4D 1

Bàn mát salad Firscool G-S901-4D

Bàn mát salad Firscool G-S901-4D 2

Bàn mát salad Firscool G-S901-4D

Giá: Liên hệ

Bàn mát salad Firscool G-S901-2D 1

Bàn mát salad Firscool G-S901-2D

Bàn mát salad Firscool G-S901-2D 2

Bàn mát salad Firscool G-S901-2D

Giá: Liên hệ

Bàn mát salad Firscool G-S901 1

Bàn mát salad Firscool G-S901

Bàn mát salad Firscool G-S901 2

Bàn mát salad Firscool G-S901

Giá: Liên hệ

Bàn mát salad Firscool G-S900ML 1

Bàn mát salad Firscool G-S900ML

Bàn mát salad Firscool G-S900ML 2

Bàn mát salad Firscool G-S900ML

Giá: Liên hệ

Bàn mát salad Firscool G-S900 1

Bàn mát salad Firscool G-S900

Bàn mát salad Firscool G-S900 2

Bàn mát salad Firscool G-S900

Giá: Liên hệ

Bàn mát salad Firscool G-S401-2D 1

Bàn mát salad Firscool G-S401-2D

Bàn mát salad Firscool G-S401-2D 2

Bàn mát salad Firscool G-S401-2D

Giá: Liên hệ

Bàn mát salad Firscool G-S401 1

Bàn mát salad Firscool G-S401

Bàn mát salad Firscool G-S401 2

Bàn mát salad Firscool G-S401

Giá: Liên hệ

Bàn mát salad Firscool G-S400 1

Bàn mát salad Firscool G-S400

Bàn mát salad Firscool G-S400 2

Bàn mát salad Firscool G-S400

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 1 cánh inox Firscool G-GN1100TN 1

Bàn mát 1 cánh inox Firscool G-GN1100TN

 Bàn mát 1 cánh inox Firscool G-GN1100TN 2

Bàn mát 1 cánh inox Firscool G-GN1100TN

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ2000TN 1

Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ2000TN

Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ2000TN 2

Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ2000TN

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza 2 cánh Firscool G-PZ1500TN 1

Bàn mát pizza 2 cánh Firscool G-PZ1500TN

Bàn mát pizza 2 cánh Firscool G-PZ1500TN 2

Bàn mát pizza 2 cánh Firscool G-PZ1500TN

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza Firscool G-PZ9031 1

Bàn mát pizza Firscool G-PZ9031

Bàn mát pizza Firscool G-PZ9031 2

Bàn mát pizza Firscool G-PZ9031

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza Firscool G-PZ9001 1

Bàn mát pizza Firscool G-PZ9001

Bàn mát pizza Firscool G-PZ9001 2

Bàn mát pizza Firscool G-PZ9001

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza Firscool G-PZ4001 1

Bàn mát pizza Firscool G-PZ4001

Bàn mát pizza Firscool G-PZ4001 2

Bàn mát pizza Firscool G-PZ4001

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ3600TN 1

Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ3600TN

Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ3600TN 2

Bàn mát pizza 3 cánh Firscool G-PZ3600TN

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza Firscool G-PZ2610TN 1

Bàn mát pizza Firscool G-PZ2610TN

Bàn mát pizza Firscool G-PZ2610TN 2

Bàn mát pizza Firscool G-PZ2610TN

Giá: Liên hệ

0902 226 359