Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-2B48

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-2B48

Mã sản phẩm: RUD-2B48
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

093 781 9999

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm
  • Dimension (mm)  :  1200(W) * 600(D) * 800(H)
  • Weight         (kg)    :  54 kg
  • Capacity     (Liter)  :  194 L
Có thể bạn quan tâm
 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96 1

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96 2

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83 1

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83 2

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71 1

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71 2

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72 1

Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72

 Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72 2

Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A48 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A48

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A48 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A48

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A36 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A36

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A36 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A36

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 1 cánh Southwind RUM-1A28 1

Bàn mát 1 cánh Southwind RUM-1A28

 Bàn mát 1 cánh Southwind RUM-1A28 2

Bàn mát 1 cánh Southwind RUM-1A28

Giá: Liên hệ

 Bàn mát Sandwich 3 cánh Southwind RUS-3A72 1

Bàn mát Sandwich 3 cánh Southwind RUS-3A72

 Bàn mát Sandwich 3 cánh Southwind RUS-3A72 2

Bàn mát Sandwich 3 cánh Southwind RUS-3A72

Giá: Liên hệ

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A60 1

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A60

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A60 2

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A60

Giá: Liên hệ

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A48 1

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A48

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A48 2

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A48

Giá: Liên hệ

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A36 1

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A36

 Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A36 2

Bàn mát Sandwich 2 cánh Southwind RUS-2A36

Giá: Liên hệ

Bàn mát Sandwich 1 cánh Southwind RUS-1A28 1

Bàn mát Sandwich 1 cánh Southwind RUS-1A28

Bàn mát Sandwich 1 cánh Southwind RUS-1A28 2

Bàn mát Sandwich 1 cánh Southwind RUS-1A28

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza 3 cánh Southwind RUP-3B93 1

Bàn mát pizza 3 cánh Southwind RUP-3B93

Bàn mát pizza 3 cánh Southwind RUP-3B93 2

Bàn mát pizza 3 cánh Southwind RUP-3B93

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza 2 cánh Southwind RUP-2B67 1

Bàn mát pizza 2 cánh Southwind RUP-2B67

Bàn mát pizza 2 cánh Southwind RUP-2B67 2

Bàn mát pizza 2 cánh Southwind RUP-2B67

Giá: Liên hệ

Bàn mát pizza 1 cánh Southwind RUP-1B44 1

Bàn mát pizza 1 cánh Southwind RUP-1B44

Bàn mát pizza 1 cánh Southwind RUP-1B44 2

Bàn mát pizza 1 cánh Southwind RUP-1B44

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-2B60 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-2B60

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-2B60 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-2B60

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-3B72 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-3B72

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-3B72 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUD-3B72

Giá: Liên hệ

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-1B36 1

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-1B36

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-1B36 2

Bàn mát 1 cánh Southwind RUD-1B36

Giá: Liên hệ

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3A72 1

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3A72

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3A72 2

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3A72

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A60 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A60

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A60 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A60

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A48 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A48

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A48 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A48

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A36 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A36

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A36 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2A36

Giá: Liên hệ

Bàn mát 1 cánh Southwind RUR-1A28 1

Bàn mát 1 cánh Southwind RUR-1A28

Bàn mát 1 cánh Southwind RUR-1A28 2

Bàn mát 1 cánh Southwind RUR-1A28

Giá: Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2B60 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2B60

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2B60 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUR-2B60

Giá: Liên hệ

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3B72 1

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3B72

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3B72 2

Bàn mát 3 cánh Southwind RUR-3B72

Giá: Liên hệ

093 781 9999