Bàn lạnh 2 ngăn Southwind B164BC-2FFOC-E (Hàn Quốc)

Bàn lạnh 2 ngăn Southwind B164BC-2FFOC-E (Hàn Quốc)

Mã sản phẩm: B164BC-2FFOC-E
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Có thể bạn quan tâm
Bàn mát Hoshizaki RTW-126LS4 1

Bàn mát Hoshizaki RTW-126LS4

Bàn mát Hoshizaki RTW-126LS4 2

Bàn mát Hoshizaki RTW-126LS4

Giá: Liên hệ

Bàn mát Berjaya BS2DC6/Z 1

Bàn mát Berjaya BS2DC6/Z

Bàn mát Berjaya BS2DC6/Z 2

Bàn mát Berjaya BS2DC6/Z

Giá: Liên hệ

Bàn mát Hoshizaki RTW-186LS4 1

Bàn mát Hoshizaki RTW-186LS4

Bàn mát Hoshizaki RTW-186LS4 2

Bàn mát Hoshizaki RTW-186LS4

Giá: Liên hệ

 Bàn mát Hoshizaki RTW-180LS4 1

Bàn mát Hoshizaki RTW-180LS4

 Bàn mát Hoshizaki RTW-180LS4 2

Bàn mát Hoshizaki RTW-180LS4

Giá: Liên hệ

 Bàn mát Hoshizaki RTW-150LS4 1

Bàn mát Hoshizaki RTW-150LS4

 Bàn mát Hoshizaki RTW-150LS4 2

Bàn mát Hoshizaki RTW-150LS4

Giá: Liên hệ

Bàn mát Grand Woosung GU-48R 1

Bàn mát Grand Woosung GU-48R

Bàn mát Grand Woosung GU-48R 2

Bàn mát Grand Woosung GU-48R

Giá: Liên hệ

Bàn mát cửa kiếng Berjaya B2D/C5/6-s 1

Bàn mát cửa kiếng Berjaya B2D/C5/6-s

Bàn mát cửa kiếng Berjaya B2D/C5/6-s 2

Bàn mát cửa kiếng Berjaya B2D/C5/6-s

Giá: Liên hệ

Bàn mát cửa kính Skipio SGR18-3 1

Bàn mát cửa kính Skipio SGR18-3

Bàn mát cửa kính Skipio SGR18-3 2

Bàn mát cửa kính Skipio SGR18-3

Giá: Liên hệ

 Bàn mát cửa kính Skipio SGR15-2 1

Bàn mát cửa kính Skipio SGR15-2

 Bàn mát cửa kính Skipio SGR15-2 2

Bàn mát cửa kính Skipio SGR15-2

Giá: Liên hệ

Bàn mát cửa kính Skipio SGR12-2 1

Bàn mát cửa kính Skipio SGR12-2

Bàn mát cửa kính Skipio SGR12-2 2

Bàn mát cửa kính Skipio SGR12-2

Giá: Liên hệ

Bàn mát Skipio SUR18-3 1

Bàn mát Skipio SUR18-3

Bàn mát Skipio SUR18-3 2

Bàn mát Skipio SUR18-3

Giá: Liên hệ

Bàn mát Skipio SUR15-2 1

Bàn mát Skipio SUR15-2

Bàn mát Skipio SUR15-2 2

Bàn mát Skipio SUR15-2

Giá: Liên hệ

Bàn mát 3 cánh Southwind SWSI-1800TR 1

Bàn mát 3 cánh Southwind SWSI-1800TR

Bàn mát 3 cánh Southwind SWSI-1800TR 2

Bàn mát 3 cánh Southwind SWSI-1800TR

Giá: 29.900.000 VNĐ

Bàn mát 2 cánh Southwind  SWSI-1500TR 1

Bàn mát 2 cánh Southwind SWSI-1500TR

Bàn mát 2 cánh Southwind  SWSI-1500TR 2

Bàn mát 2 cánh Southwind SWSI-1500TR

Giá: 28.800.000 VNĐ

Bàn mát 2 cánh Southwind SWSI-1200TR 1

Bàn mát 2 cánh Southwind SWSI-1200TR

Bàn mát 2 cánh Southwind SWSI-1200TR 2

Bàn mát 2 cánh Southwind SWSI-1200TR

Giá: 25.900.000 VNĐ

Bàn mát Topping 3 cánh Southwind SW-1800TP 1

Bàn mát Topping 3 cánh Southwind SW-1800TP

Bàn mát Topping 3 cánh Southwind SW-1800TP 2

Bàn mát Topping 3 cánh Southwind SW-1800TP

Giá: 30.237.000 VNĐ

Bàn mát Topping 2 cánh Southwind SW-1500TP 1

Bàn mát Topping 2 cánh Southwind SW-1500TP

Bàn mát Topping 2 cánh Southwind SW-1500TP 2

Bàn mát Topping 2 cánh Southwind SW-1500TP

Giá: 27.237.000 VNĐ

Bàn mát Topping 2 cánh Southwind SW-1200TP 1

Bàn mát Topping 2 cánh Southwind SW-1200TP

Bàn mát Topping 2 cánh Southwind SW-1200TP 2

Bàn mát Topping 2 cánh Southwind SW-1200TP

Giá: 24.475.000 VNĐ

Bàn mát 3 cánh Southwind SW-1800TR 1

Bàn mát 3 cánh Southwind SW-1800TR

Bàn mát 3 cánh Southwind SW-1800TR 2

Bàn mát 3 cánh Southwind SW-1800TR

Giá: 21.290.000 VNĐ

Bàn mát 2 cánh Southwind SW-1500TR 1

Bàn mát 2 cánh Southwind SW-1500TR

Bàn mát 2 cánh Southwind SW-1500TR 2

Bàn mát 2 cánh Southwind SW-1500TR

Giá: 19.350.000 VNĐ

Bàn mát 2 cánh Southwind SW-1200TR 1

Bàn mát 2 cánh Southwind SW-1200TR

Bàn mát 2 cánh Southwind SW-1200TR 2

Bàn mát 2 cánh Southwind SW-1200TR

Giá: 17.390.000 VNĐ

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96 1

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96 2

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B96

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83 1

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83 2

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B83

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71 1

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71

 Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71 2

Bàn mát 4 ngăn Southwind RUC-4B71

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B60

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B53

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B48

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36 1

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36

 Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36 2

Bàn mát 2 ngăn Southwind RUC-2B36

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72 1

Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72

 Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72 2

Bàn mát 3 cánh Southwind RUM-3A72

Giá: Liên hệ

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60 1

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60

 Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60 2

Bàn mát 2 cánh Southwind RUM-2A60

Giá: Liên hệ

0902 226 359