Bàn đông 2 cánh Southwind GWM-150FT

Bàn đông 2 cánh Southwind GWM-150FT

Mã sản phẩm: 150FT
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ

TP.Hà Nội:

0906 066 638

TP.Hà Nội:

0986 375 528

TP.HCM:

0967 458 568

TP.HCM:

0902 226 359

Thông số sản phẩm

Model GWM-150FT

Kích thước 1500 x 700 x 800 mm

Loại Thiết bị mát

Dung tích 364L

Phạm vi kiểm soát nhiệt độ F:-24°C≈ -3°C

Điện áp 220V/50Hz

Nhập khẩu: Hàn Quốc

Có thể bạn quan tâm
Bàn đông 3 cánh Southwind SWSI-1800TF 1

Bàn đông 3 cánh Southwind SWSI-1800TF

Bàn đông 3 cánh Southwind SWSI-1800TF 2

Bàn đông 3 cánh Southwind SWSI-1800TF

Giá: 30.700.000 VNĐ

Bàn đông 2 cánh Southwind SWSI-1500TF 1

Bàn đông 2 cánh Southwind SWSI-1500TF

Bàn đông 2 cánh Southwind SWSI-1500TF 2

Bàn đông 2 cánh Southwind SWSI-1500TF

Giá: 29.100.000 VNĐ

Bàn đông 2 cánh Southwind SWSI-1200TF 1

Bàn đông 2 cánh Southwind SWSI-1200TF

Bàn đông 2 cánh Southwind SWSI-1200TF 2

Bàn đông 2 cánh Southwind SWSI-1200TF

Giá: 27.200.000 VNĐ

Bàn đông 3 cánh Southwind SW-1800TF 1

Bàn đông 3 cánh Southwind SW-1800TF

Bàn đông 3 cánh Southwind SW-1800TF 2

Bàn đông 3 cánh Southwind SW-1800TF

Giá: 22.960.000 VNĐ

Bàn đông 2 cánh Southwind SW-1500TF 1

Bàn đông 2 cánh Southwind SW-1500TF

Bàn đông 2 cánh Southwind SW-1500TF 2

Bàn đông 2 cánh Southwind SW-1500TF

Giá: 20.680.000 VNĐ

Bàn đông 2 cánh Southwind SW-1200TF 1

Bàn đông 2 cánh Southwind SW-1200TF

Bàn đông 2 cánh Southwind SW-1200TF 2

Bàn đông 2 cánh Southwind SW-1200TF

Giá: 18.400.000 VNĐ

Bàn đông 2 cánh Southwind RUD-3F72 1

Bàn đông 2 cánh Southwind RUD-3F72

Bàn đông 2 cánh Southwind RUD-3F72 2

Bàn đông 2 cánh Southwind RUD-3F72

Giá: Liên hệ

Bàn đông 2 cánh Southwind RUD-2F60 1

Bàn đông 2 cánh Southwind RUD-2F60

Bàn đông 2 cánh Southwind RUD-2F60 2

Bàn đông 2 cánh Southwind RUD-2F60

Giá: Liên hệ

Bàn đông 1 cánh Southwind RUD-2F48 1

Bàn đông 1 cánh Southwind RUD-2F48

Bàn đông 1 cánh Southwind RUD-2F48 2

Bàn đông 1 cánh Southwind RUD-2F48

Giá: Liên hệ

Bàn đông 1 cánh Southwind RUD-1F36 1

Bàn đông 1 cánh Southwind RUD-1F36

Bàn đông 1 cánh Southwind RUD-1F36 2

Bàn đông 1 cánh Southwind RUD-1F36

Giá: Liên hệ

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A48 1

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A48

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A48 2

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A48

Giá: Liên hệ

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A36 1

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A36

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A36 2

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A36

Giá: Liên hệ

Bàn đông 1 cánh Southwind UF-1A28 1

Bàn đông 1 cánh Southwind UF-1A28

Bàn đông 1 cánh Southwind UF-1A28 2

Bàn đông 1 cánh Southwind UF-1A28

Giá: Liên hệ

Bàn đông 3 cánh Southwind RUF-3A72 1

Bàn đông 3 cánh Southwind RUF-3A72

Bàn đông 3 cánh Southwind RUF-3A72 2

Bàn đông 3 cánh Southwind RUF-3A72

Giá: Liên hệ

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A60 1

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A60

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A60 2

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2A60

Giá: Liên hệ

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2B48 1

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2B48

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2B48 2

Bàn đông 2 cánh Southwind RUF-2B48

Giá: Liên hệ

Bàn đông 1 cánh Southwind RUF-1B36 1

Bàn đông 1 cánh Southwind RUF-1B36

Bàn đông 1 cánh Southwind RUF-1B36 2

Bàn đông 1 cánh Southwind RUF-1B36

Giá: Liên hệ

Bàn đông 2 cánh có thành chắn Southwind TC0.4L2B 1

Bàn đông 2 cánh có thành chắn Southwind TC0.4L2B

Bàn đông 2 cánh có thành chắn Southwind TC0.4L2B 2

Bàn đông 2 cánh có thành chắn Southwind TC0.4L2B

Giá: Liên hệ

Bàn đông 2 cánh có thành chắn Southwind TC0.3L2B 1

Bàn đông 2 cánh có thành chắn Southwind TC0.3L2B

Bàn đông 2 cánh có thành chắn Southwind TC0.3L2B 2

Bàn đông 2 cánh có thành chắn Southwind TC0.3L2B

Giá: Liên hệ

Bàn đông  2 cánh Southwind 	TC0.4L2 1

Bàn đông 2 cánh Southwind TC0.4L2

Bàn đông  2 cánh Southwind 	TC0.4L2 2

Bàn đông 2 cánh Southwind TC0.4L2

Giá: Liên hệ

Bàn đông  2 cánh Southwind  TC0.3L2 1

Bàn đông 2 cánh Southwind TC0.3L2

Bàn đông  2 cánh Southwind  TC0.3L2 2

Bàn đông 2 cánh Southwind TC0.3L2

Giá: Liên hệ

Bàn đông Southwind 19XBT-2.0M 1

Bàn đông Southwind 19XBT-2.0M

Bàn đông Southwind 19XBT-2.0M 2

Bàn đông Southwind 19XBT-2.0M

Giá: Liên hệ

Bàn đông Southwind 19XBT-1.6M 1

Bàn đông Southwind 19XBT-1.6M

Bàn đông Southwind 19XBT-1.6M 2

Bàn đông Southwind 19XBT-1.6M

Giá: Liên hệ

Bàn đông 1 cánh Southwind B070CB-1FOOS-E ( Hàn Quốc) 1

Bàn đông 1 cánh Southwind B070CB-1FOOS-E ( Hàn Quốc)

Bàn đông 1 cánh Southwind B070CB-1FOOS-E ( Hàn Quốc) 2

Bàn đông 1 cánh Southwind B070CB-1FOOS-E ( Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Bàn đông 2 cánh Southwind B090CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc) 1

Bàn đông 2 cánh Southwind B090CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc)

Bàn đông 2 cánh Southwind B090CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc) 2

Bàn đông 2 cánh Southwind B090CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Bàn đông 2 cánh Southwind B120CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc) 1

Bàn đông 2 cánh Southwind B120CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc)

Bàn đông 2 cánh Southwind B120CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc) 2

Bàn đông 2 cánh Southwind B120CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Bàn đông 2 cánh Southwind B150CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc) 1

Bàn đông 2 cánh Southwind B150CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc)

Bàn đông 2 cánh Southwind B150CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc) 2

Bàn đông 2 cánh Southwind B150CB-2FFOS-E ( Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

Bàn đông 3 cánh Southwind B180CB-3FFFS-E ( Hàn Quốc) 1

Bàn đông 3 cánh Southwind B180CB-3FFFS-E ( Hàn Quốc)

Bàn đông 3 cánh Southwind B180CB-3FFFS-E ( Hàn Quốc) 2

Bàn đông 3 cánh Southwind B180CB-3FFFS-E ( Hàn Quốc)

Giá: Liên hệ

0902 226 359